Erasmus University Rotterdam – Niderlandy

Ta założona w 1913 roku uczelnia cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem osób, które chcą wywierać realny wpływ na społeczności. Nic więc dziwnego, że do najbardziej popularnych jednostek uczelni należą: Rotterdam School of Management, The Erasmus School of Economics oraz Erasmus School of Social and Behavioural Sciences.

Do sieci Europejskiego Uniwersytetu Miast w Transformacji Postindustrialnej należy aż dziesięć uczelni, zlokalizowanych w najważniejszych miastach Europy. Każda z nich oferuje unikalne możliwości – zarówno językowe, jak i naukowe – z których skorzystać mogą wszyscy pracownicy oraz studenci Uniwersytetu Łódzkiego. Co warto o nich wiedzieć?

Poznaj Erasmus University Rotterdam.

Uniwersytet dba, by każdy program studiów uczył studentów krytycznego myślenia, ukierunkowanego na rozwiązywanie kompleksowych problemów, z jakimi boryka się społeczeństwo. Wśród omawianych podczas studiów zagadnień znajdują się m.in. kwestie związane z ochroną zdrowia, rolą sztucznej inteligencji, inkluzywnością i zrównoważonym rozwojem. Obszary te wiążą się również z prowadzonymi na szeroką skalę badaniami, realizowanymi przez pracujących w EUR naukowców. Badacze koncentrują się w ramach swoich analiz na dobrobycie i wyrównywaniu szans, wyborach umożliwiających lepsze zdrowie, AI oraz nowoczesnych miastach dostosowanych do potrzeb obywateli.

Koordynator w ramach UNIC: unic@eur.nl

Czy wiesz, że...

  • Rotterdam posiada największy w Europie port? Jego działanie i historię można zgłębić za sprawą Muzeum Morskiego, gdzie warto wejść do starych łodzi i obejrzeć je od środka.
  • Rotterdam musiał zostać niemal całkiem odbudowany po II Wojnie Światowej? Oznacza to, że nie znajdziesz w mieście zbyt wielu zabytków (poza historycznym Delfshaven), ale za to nacieszysz oko przykładami nowoczesnej architektury.
  • Rotterdamski Markthal posiada największe dzieło sztuki na świecie? Budynek ten oprócz biur i sklepów, szczyci się malunkiem Arno Coenena i Iris Roskam, który zajmuje aż 11 km kwadratowych!

Poznaj Erasmus University Rotterdam!

Erasmus University logo