PROFIL PRACOWNIKA: Aneta Balcerczyk

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna.


BIOGRAM

Dr hab. Aneta Balcerczyk jest absolwentką studiów biologicznych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, a obecnie profesorem uczelni w Katedrze Biofizyki Molekularnej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół: (i) zagadnień biologii procesu nowotworzenia; (ii) poszukiwań epigenetycznych mechanizmów regulacji procesu angiogenezy; (iii) wpływu hiperglikemii, diety ketogenicznej i ciał ketonowych na funkcje komórek, głównie śródbłonka naczyniowego. Była laureatką programu „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a także otrzymała stypendium habilitacyjne „L’Oréal dla Kobiet i Nauki”. W ramach stypendium Human Frontier Science Program Organization (HFSPO), a później programu „Kolumb” FNP odbyła 3 letni staż w Baker Heart&Diabetes Research Institute w Melbourne, podczas którego zajmowała się głównie badaniem mechanizmów epigenetycznej pamięci metabolicznej. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z listy filadelfijskiej, o charakterze zarówno badawczym, jak i przeglądowym. Kierowała lub brała udział w kilku projektach badawczych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW), Komitet Badań Naukowych (KBN). Ponadto była recenzentem projektów badawczych w programie ‘Horizon 2020’ i konkursu NCN, oraz licznych artykułów naukowych, czasopism zagranicznych i polskich.

W wolnym czasie biega, często na długie dystanse, lubi ‘jak coś gra’, a poza tym książki, podróże i kino, raczej alternatywne/europejskie produkcje.

ZAINTERESOWANIA

- Epigenetyczna regulacja ekspresji genów

- Śródbłonkowe spojrzenie na rozwój chorób układu krążenia

- Angiogeneza, terapia anty-angiogenna w leczeniu nowotworów

- Dieta ketogeniczna w zaburzeniach metabolicznych

OSIĄGNIECIA

2022 – Medal Komisji Edukacji Narodowej

2020 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za rozprawę habilitacyjną

2018 – Zagraniczne stypendium wyjazdowe Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA, program im. Bekkera) na pobyt w INSERM, Carmen Institute, Lyon, Francja

2016 – Laureatka 16 edycji konkursu „L’Oréal dla Kobiet i Nauki” – stypendium habilitacyjne

2012 – Nagroda Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Łodzi i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych w dziedzinie nauk biologiczno-medycznych za wybitne osiągnięcia w badaniu efektów stresu oksydacyjnego i mechanizmu epigenetycznego efektu pamięci cukrzycowej oraz wpływu hiperglikemii na komórki śródbłonka naczyń

2008 - Zagraniczne stypendium wyjazdowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Program ”Kolumb”) na pobyt w Baker Medical Research Institute, Epigenetics in Human Health and Disease Laboratory, Melbourne, Australia

2007 - Stypendium Human Frontier Science Program Organization na pobyt Baker Medical Research Institute, Epigenetics in Human Health and Disease Laboratory, Melbourne, Australia

2006 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za rozprawę doktorską

2006 - Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców, (Program ”Start”)

2005 - Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców, (Program ”Start”)

KONTAKT I DYŻURY

Bfi 9: 42-635-44-76

Pomorska 141/143 pokój: Bfi 9 90-236 Łódź