SPOŁECZNOŚĆ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

British International School of the University of Lodz (BISUL) to prywatna szkoła założona przez Uniwersytet Łódzki w 2013 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na edukację międzynarodową w Łodzi i okolicach. BISUL to szkoła międzynarodowa w każdym tego słowa znaczeniu. Z ponad 25 różnymi narodowościami z różnych środowisk kulturowych, BISUL zapewnia edukację na wszystkich etapach (foundation, primary, secondary, IB Diploma Programme).