UNIC – podpisanie porozumienia o współpracy między UŁ i miastem Łódź

Porozumienie o współpracy podpisane wczoraj przez Prezydent Hannę Zdanowską i Rektor UŁ prof. Elżbietę Żądzińską podkreśla dążenia miasta i uniwersytetu do inwestowania w możliwości stwarzane przez umowę o współpracy w ramach sojuszu UNIC. To m.in. zwiększenie innowacyjności w badaniach i edukacji, wspólne projektowanie wpływu społecznego, czy tworzenie międzynarodowej widoczności.

Rektor UŁ i Prezydent Łodzi z podpisanym porozumieniemprof. Elżbieta Żądzińska i Hanna Zdanowska (fot. Maciej Andrzejewski, CKiPR)

Wspólne ambicje

Przez lata miasto Łódź było celem podróży tysięcy studentów z kraju i zagranicy, którzy wybrali Uniwersytet Łódzki jako miejsce edukacji. Wielu z nich później znalazło tu zatrudnienie i od tamtej pory nazywa Łódź swoim domem. Razem udało nam się stworzyć środowisko, zapewniające rozwój społeczności, która jest zróżnicowana kulturowo, odnosi sukcesy ekonomiczne i wspiera edukację. Do tej pory wspólnie zrealizowaliśmy też szereg projektów społecznych. Bazując na tej owocnej współpracy, chcemy dalej wspólnie rozwijać ideę badań zaangażowanych społecznie tworzonych dla i w naszej społeczności oraz z jej aktywnym udziałem.

Pełna treść porozumienia

W miastach postindustrialnych niezwykle ważna jest ścisła współpraca uniwersytetów i miast w zakresie innowacyjnych badań i edukacji, co pomoże stawić czoła wyzwaniom związanym z różnorodnością, bezpieczeństwem i włączeniem społecznym. Jedynie w ten sposób może zostać wzmocniona pozycja, mieszkańców i potomków pracowników, którzy przyczynili się do powstania tych postindustrialnych miast – dzieci i wnuków pracowników kopalni stali, przemysłu samochodowego, włókienniczego i petrochemicznego, portów handlowych i miast portowych.

Kierując się tą ambicją, dziesięć uniwersytetów: z Bilbao, Bochum, Cork, Stambułu, Liege, Łodzi, Malmö, Oulu, Rotterdamu i Zagrzebia będzie współpracowało w ramach inicjatywy Uniwersytetu Europejskiego Miast Transformacji Postindustrialnej (UNIC). W obrębie tej inicjatywy niezwykle ważne jest, aby uniwersytety mogły opierać się na bliskiej współpracy z władzami miast.

UŁ w sieci UNIC

W 2022 roku Uniwersytet Łódzki dołączył do sieci Uniwersytetów Europejskich European University of Post-Industrial Cities (UNIC).  

UNIC – Europejski Uniwersytet Miast Postindustrialnych - jest jedną z 44 sieci Uniwersytetów Europejskich. Uniwersytety Europejskie to model międzynarodowych uczelni przyszłości, promujących europejskie wartości i tożsamość oraz rewolucjonizujących jakość i konkurencyjność europejskiego szkolnictwa wyższego poprzez wspólne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na polu edukacji i nauki oraz głęboką integrację instytucjonalną. 

Tematyka sieci dotyczy wyzwań, z jakimi zmagają się miasta poprzemysłowe, roli uczelni w ich transformacji oraz budowaniu potencjału miast w kluczowych obszarach, takich jak: włączenie społeczne (inclusion), różnorodność (superdiversity), zrównoważony rozwój (sustainability). 

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR