PROFIL PRACOWNIKA: Karolina Dmochowska-Dudek

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres obowiązków:

1) kształcenie i wychowywanie studentów, w tym nadzorowanie pod względem merytorycznym i metodycznym opracowywanych przez nich prac zaliczeniowych, semestralnych i dyplomowych;

2) prowadzenie działalności naukowej i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej;

3) uczestniczenie w pracach organizacyjnych Uczelni.

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 31 90-142 Łódź