Ruhr University Bochum – Niemcy

Z siedzibą w sercu Europy, RUB to jedna z największych niemieckich uczelni, skoncentrowana na akademickim networkingu, interdyscyplinarnych projektach, zrównoważonym rozwoju oraz wspieraniu młodych talentów naukowych. Zdeterminowana, by ułatwiać badaczom stawianie pierwszych kroków na ścieżce kariery, pomaga im w doskonaleniu umiejętności za sprawą licznych grup treningowych, programu Career Track oraz renomowanej Research School.

Do sieci Europejskiego Uniwersytetu Miast w Transformacji Postindustrialnej należy aż dziesięć uczelni, zlokalizowanych w najważniejszych miastach Europy. Każda z nich oferuje unikalne możliwości – zarówno językowe, jak i naukowe – z których skorzystać mogą wszyscy pracownicy oraz studenci Uniwersytetu Łódzkiego. Co warto o nich wiedzieć?

Poznaj Ruhr University Bochum.

Prowadzone na Ruhr University Bochum badania czerpią z różnych dyscyplin, a także umożliwiają wymienianie się wiedzą (głównie z zakresu bezpieczeństwa IT, neuronauki, solwatacji, inżynierii podpowierzchniowej i gospodarki o obiegu zamkniętym). Jakość prowadzonych przez RUB działań poświadczyć może m.in. aż jedenaście uzyskanych grantów ERC oraz dwanaście centrów badawczych.

Wśród najważniejszych obszarów, w jakie uczelnia zamierza inwestować w przeciągu najbliższych lat, znajduje się tematyka zrównoważonego rozwoju. Nad zagadnieniem pracuje powołany do tego celu think-tank, dzięki któremu RUB ma stać się w pełni zrównoważonym miejscem, przyjaznym zarówno dla akademików, naukowców, jak i studentów.

Koordynator w ramach UNIC: unicteam@ruhr-uni-bochum.de 

Czy wiesz, że...

  • Zagłębie Ruhry to obecnie jedna z największych aglomeracji w Europie? Na jego terenie znajduje się tysiąc zabytków przemysłowych, 200 muzeów, 123 teatry (w tym trzy muzyczne) i co roku odbywa 250 festiwali.
  • Dawne obiekty przemysłowe przeprojektowano w Zagłębiu Ruhry na miejsca przeznaczone do relaksu, sportu i doświadczeń kulturalnych?
  • Planetarium w Bochum posiada jeden z najbardziej zaawansowanych systemów na świecie? Zainstalowany w placówce sprzęt projekcyjny wyświetla pokazy z udziałem wszystkich rodzajów ciał niebieskich na kopule o średnicy 20 metrów, i to w wysokiej rozdzielczości.

Poznaj Ruhr University Bochum!

Ruhr-Universität Bochum