Megauniwersytet przyszłości z udziałem UŁ - uczelnia dołączyła do międzynarodowej sieci UNIC

Studenci z Łodzi wirtualnie łączą się z grupą prowadzoną w Stambule czy Oulu, a wykładowca UŁ współprowadzi zajęcia z kolegą czy koleżanką z Malmö czy Bilbao – tak będzie wyglądało codziennie życie nowego pokolenia uniwersyteckiego. Będzie to studiowanie na jednym uniwersytecie złożonym z wielu europejskich uczelni.

Uniwersytet Łódzki dołączył do prestiżowego grona uczelni zrzeszonych w ramach sieci Europejskiego Uniwersytetu Miast Postindustrialnych (UNIC). To wspólny projekt, ale sam sojusz będzie stały i zacznie nową erę kształcenia w Europie. 

Celem UNIC jest kształtowanie studentów i badaczy, którzy zdobywając wiedzę, nauczając i podejmując zatrudnienie w całej Europie, staną się liderami zmian, odgrywającymi ważną rolę w transformacji regionów miejskich. Przyczynią się tym samym do wzmocnienia trendów rewitalizacyjnych w postindustrialnych ośrodkach Europy, wprowadzając naukę w przestrzeń miejską. W efekcie pojawi się nowe pokolenie studentów i naukowców z wiedzą, umiejętnościami oraz świadomością społeczną, którzy ukształtują przyszły Europejski Obszar Edukacji.

Działanie to znacząco wzmocni międzynarodową konkurencyjność Uniwersytetu Łódzkiego zapewniając dodatkowy obszar sprawnej, naukowej mobilności oraz możliwość udziału w ciekawych, europejskich inicjatywach akademickich. 

Partnerstwo polega na nawiązaniu ścisłej współpracy z uczelniami zrzeszonymi w sojuszu UNIC, jak również na realizowaniu ambitnych przedsięwzięć akademickich na szczeblu międzynarodowym.

Wśród nich znalazło się m.in., utworzenie nowych wspólnych kierunków studiów i programów szkoleniowych czy Wirtualnego Kampusu UNIC. Oprócz tego prowadzone będą prace nad realizacją interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów międzynarodowych, mających na celu wzmacnianie jakości szkolnictwa wyższego w Europie oraz budowanie potencjału miast i regionów, w których te uczelnie funkcjonują. 

Dołączenie do Europejskiego Uniwersytetu Miast Postindustrialnych to dla nas ogromna szansa, zwłaszcza że założenia sieci pokrywają się z celami zawartymi w nowej strategii Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnictwo w programach prowadzonych przez UNIC da naszym studentom i pracownikom nowe, wyjątkowe możliwości dołączenia do międzynarodowej wspólnoty akademickiej

– mówi prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego. 

UNIC to także inne różnorodne inicjatywy, takie jak CityLabs (miejskie laboratoria, będące punktami stycznymi między miastem a akademią) czy UNIC Inter-University Campus (przestrzeń wspierająca mobilność wirtualną i fizyczną).

Realizowany przez sieć program będzie również poszerzał możliwości edukacyjne studentów, w tym migrantów i osób żyjących w niekorzystnych warunkach społeczno-ekonomicznych.


Pierwotnie Europejski Uniwersytet Miast Postindustrialnych tworzyło osiem uczelni partnerskich, a od tego roku do grona tego dołączyły Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet w Malmö (Szwecja).

Więcej informacji o sieci: 

  • Informacja o sieci na stronie UŁ: www.uni.lodz.pl/unic
  • Strona sieci: www.unic.eu