77 lat UŁ! Uroczysty Senat za nami

Uniwersytet Łódzki obchodził 77. rocznicę istnienia. Na uroczystym Senacie w auli Wydziału Zarządzania wręczono odznaczenia państwowe i uczelniane. Głos zabrali absolwenci UŁ – wojewoda Tobiasz Bocheński, wiceprezydent Łodzi Joanna Skrzydlewska oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski. Rektor Elżbieta Żądzińska przypomniała postać prof. Teodora Viewegera, jednego z twórców Łodzi Akademickiej oraz ogłosiła wejście UŁ do sieci UNIC.

Wystąpienie Rektor UŁ

 

Rektor Elżbieta Żądzińska w swoim przemówieniu podziękowała m.in. za pomoc, jaką społeczność UŁ niosła stronie ukraińskiej. 

Pomoc jaką niosła społeczność akademicka Uniwersytetu Łódzkiego osobom uciekającym z  Ukrainy jest godna najwyższego szacunku. Należą się za to Państwu - pracownikom, studentom, doktorantom i  absolwentom uczelni - ogromne podziękowania i  z  tego miejsca serdecznie Państwu dziękuję za pracę, poświęcenie, za Państwa serca

– mówiła Rektor Elżbieta Żądzińska 

Jestem dumny, że jestem absolwentem i pracownikiem tej uczelni. Trudno jest mi wyobrazić sobie Łódź bez Uniwersytetu Łódzkiego, bo gdy myślę o Łodzi, to myślę w pierwszej kolejności właśnie o Uniwersytecie

- mówił przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski

Cieszę się, że Uniwersytet Łódzki pokazał mi, jak ważna w życiu jest solidarność, jak ważna w życiu jest różnorodność i jak ważne jest, żebyśmy byli zawsze zjednoczeni w tej różnorodności

- mówiła wiceprezydent Łodzi Joanna Skrzydlewska 

Odznaczenia państwowe symbolizują podziękowanie całej Rzeczpospolitej jako społeczeństwa, jako wspólnoty jako władzy, dla Państwa wysiłku. Jako symbol tego i wejrzenie z zewnątrz na Państwa pracę i Państwa dziedzictwo

– mówił wojewoda Tobiasz Bocheński. 

Odznaczenia Państwowe i uniwersyteckie

Odznaczenia Państwowe wręczył wojewoda Tobiasz Bocheński. Złotym Krzyżem za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki odznaczone zostały: prof. dr hab. Elżbieta Jung oraz dr Anna Tyl. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona została, dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz, prof. UŁ, Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został mgr inż. Błażej Marciniak. 

Wojewoda łódzki wręczył również medale za długoletnią służbę pracownikom UŁ, które przyznane zostały w ciągu kilku ostatnich lat (nie mogły zostać wręczone osobiście z powodu pandemii).

Wręczano również odznaczenia uniwersyteckie. Medalami „Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ)” odznaczeni zostali: profesor Yves Brihaye  z Uniwersytetu w Mons  w Belgii, dr inż. Grzegorz Lichocik, profesor dr Wolfgang Weigand z Uniwersyteut Friedricha Schillera w Jenie w Niemczech, firma Infosys Poland Sp. z o.o, którą reprezentowała pani Agnieszka Jackowska – Durkacz (Dyrektor Zarządzająca Infosys Poland Sp. z o. o.), profesor Tomas Davulis z Uniwersytetu Wileńskiego, profesor dr Kai Kaarniranta z Uniwersytetu w Kuopio (Finlandia) oraz profesor dr hab. Dorota Klus-Stańska z Uniwersytetu Gdańskiego. Medale te przyznawane są osobom szczególnie zasłużonym dla Uniwersytetu Łódzkiego i blisko związanym z naszą Uczelnią, których wieloletnia współpraca z naszymi naukowcami owocuje wspólnymi publikacjami, konferencjami lub wykładami.

Medale „Universitas Lodziensis Merentibus” (Za szczególne zasługi dla Uniwersytetu Łódzkiego) dziewięciu wybitnym pracownikom naszej Uczelni: prof. dr hab. Henryce Długońskiej, prof. dr hab. Janowi Jeżakowi, prof. dr hab. Wojciechowi Katnerowi, prof. dr hab. Zofii Kiliańskiej, prof. dr hab. Wandzie Krajewskiej, prof. dr hab. Małgorzacie Leyko, prof. dr hab. Andrzejowi Łuczakowi, prof. dr hab. Wiaczesławowi Nowikowi, Śp. prof. dr hab. Tomaszowi Grzegorczykowi (w imieniu Pana Profesora medal odbierze żona Pani Elżbieta Miller-Grzegorczyk). 

Wszystkie odznaczenia przyznawane na UŁ dostępne są w sekcji "o uniwersytecie":

Uroczyste posiedzenie Senatu UŁ - fotorelacja


Uniwersytet Łódzki w sieci UNIC

Źródło: Senat UŁ 
Redakcja: Centrum Promocji UŁ