MEDAL MERENTIBUS

2012 R.

Edward Bald
Andrzej Bogus
Ewelina Nurczyńska-Fidelska
Romuald Olaczek
Mirosław Wypych
Jan Gajda
Bogusław Kryczka
Grzegorz Michalski

2011 R.

Barbara Lewandowska-Tomaszczyk
Cezary Tomaszewski
Stanisław Rudolf

2010 R.

Krystyna Piotrowska-Marczak
Henryk Piekarski
Wiesław Puś
Grzegorz Gazda
Jan Ziomek

2008 R.

Jolanta Kulpińska
Henryk Lewandowski
Zofia Mikołajczyk
Alicja Korytkowska

2007 R.

Piotr Daranowski
Zenon Weigt
Marek Zirk-Sadowski

2006 R.

Olga Czerniawska
Alicja Jaruga
Cezary Józefiak
Maria Kamińska
Wanda Leyko
Tadeusz Szymczak

2005 R.

Romuald Skowroński
Michał Seweryński
Stanisław Liszewski
Krystyna Śreniowska
Eugenia Podgórska
Witold Ostrowski
Halina Mortimer-Szymczak
Gilles Guyot
Stefan Hormuth
Bogusław Samulczyk
Waldemar Michowicz