PROFIL PRACOWNIKA: Agnieszka Kurczewska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

praca badawcza i dydaktyczna

BIOGRAM

Specjalizuję się w tematyce przedsiębiorczości i edukacji z zakresu przedsiębiorczości. Pracuję na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Funkcjonowania Gospodarki. Jestem absolwentką WES. W 2008 uzyskałam stopień doktora nauk ekonomicznych, zaś w roku 2015 stopień doktora habilitowanego. W latach 2016-2020 pełniłam funkcję prodziekana ds. rozwoju, a następnie prodziekana ds. nauki i współpracy z otoczeniem. Podczas kadencji dziekańskiej zainicjowałam konkurs dla studentów Eksoc StartUP!. Moje doświadczenia obejmują pracę na Uniwersytecie Aalto, 10 msc pobyt badawczy na Uniwersytecie Tampa (Mobilność Plus) oraz 3 msc pobyt badawczy na Uniwersytecie Lund (Bekker). Byłam także stypendystką MNiSW dla młodych naukowców oraz członkiem Rady Młodych Naukowców. Od 2015 u jestem członkiem zarządu ECSB. Do 2020 pełniłam funkcję redaktora tematycznego w czasopiśmie JSBM. Moje wcześniejsze doświadczenie obejmują również staże w Komisji Europejskiej oraz Radzie Europy.

ZAINTERESOWANIA

I. Przedsiębiorczość:

 • procesy przedsiębiorcze
 • sposobności przedsiębiorcze
 • intencje przedsiębiorcze
 • etyczny wymiar przedsiębiorczości
 • myślenie przedsiębiorcze (efektuacja)
 • przedsiębiorczość społeczna
 • narzędzia biznesowe

II Edukacja z zakresu przedsiębiorczości:

 • experience-based learning
 • action learning
 • metody nauczania przedsiębiorczości
 • ewolucja badań w zakresie edukacji przedsiębiorczości
 • polityczne uwarunkowania rozwoju edukacji przedsiębiorczości

OSIĄGNIĘCIA

KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

wtorek: 15:15-16:45 Dyżur dla studentów (A329)