Katedra Funkcjonowania Gospodarki

Opis zadań

W Katedrze Funkcjonowania Gospodarki prowadzimy badania dotyczące różnych aspektów działania rzeczywistej gospodarki, zarówno w skali mikro, jak i makro. Nasi pracownicy reprezentują spektrum obszarów badawczych, od mikroprzedsiębiorstw, przez konsumentów, aż do modelowania działania całej gospodarki.

Wśród obszarów badawczych, którymi zajmują się pracownicy Katedry, znajdują się:

  • modelowanie makroekonomiczne,
  • badania nad wzrostem gospodarczym,
  • ekonomika mediów, w tym w szczególności rynku muzycznego,
  • analiza efektów polityki makroekonomicznej,
  • wpływ gospodarki na środowisko,
  • przedsiębiorczość i modele biznesowe.

Dane kontaktowe

Katedra Funkcjonowania Gospodarki

  • Rewolucji 1905r 41/43 90-214 Łódź
tel: 42-633-14-43 e-mail:

Skład osobowy