PROFIL PRACOWNIKA: Aleksandra Majchrowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny.

Prowadzę zajęcia z mikroekonomii, makroekonomii, makroekonomii zaawansowanej oraz ekonomii rynku pracy, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Moje badania naukowe dotyczą przede wszystkim rynku pracy, w szczególności regionalnych aspektów rynków pracy, elastyczności zatrudnienia oraz skutków wzrostu płacy minimalnej.

Link do konsultacji: https://teams.microsoft.com/l/team/19:sYPEqhPWdI...

BIOGRAM

Pracuję na stanowisku adiunkta w Katedrze Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzę zajęcia z mikroekonomii, makroekonomii, makroekonomii zaawansowanej oraz ekonomii rynku pracy. Moje badania naukowe dotyczą przede wszystkim rynku pracy, w szczególności regionalnych aspektów rynków pracy, elastyczności zatrudnienia oraz skutków wzrostu płacy minimalnej. W ostatnich latach realizowałam projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki dotyczący skutków zmian jednolitej w skali kraju płacy minimalnej na regionalne rynki pracy.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania badawcze dotyczą różnych aspektów regionalnych i krajowych rynków pracy.

OSIĄGNIECIA

Publikacje z ostatnich lat:

Majchrowska Aleksandra (2022) Does the minimum wage affect inflation?, Ekonomista, 4, 417-436, https://ekonomista.pte.pl/pdf-156331-85029?filenam...

Majchrowska Aleksandra, Strawiński Paweł (2021) Minimum wage and local employment: A spatial panel approach, Regional Science, Policy and Practice, 13(5), 1581-1602, https://rsaiconnect.onlinelibrary.wiley.com/doi/fu...

Broniatowska Paulina, Majchrowska Aleksandra, Nasiński Maciej (2020) Age Structure of Employment and Wages. An Analysis Across Occupational Groups, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 12(3), 227-250, http://cejeme.org/publishedarticles/2020-36-10-637...

Majchrowska Aleksandra, Broniatowska Paulina (2019) Ageing of the Workforce and Wages—Does the Type of Occupation Matter?, Eastern European Economics, 57(4), 331-348, https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1620615

Strawiński Paweł, Majchrowska Aleksandra, Broniatowska Paulina (2018b) Occupational segregation and wage differences: the case of Poland, International Journal of Manpower, 39(3), 378-397, https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.110...

Strawiński Paweł, Majchrowska Aleksandra, Broniatowska Paulina (2018a) Wage returns to difference education levels. Evidence from Poland, Ekonomista, 1, 25-49, https://archiwum.pte.pl/pliki/1/8905/Ekonomista201...

Majchrowska Aleksandra, Strawiński Paweł (2018) Impact of minimum wage increase on gender wage gap: Case of Poland, Economic Modelling, 70, 174-185, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-51-61

POW 3/5 pokój: A321 90-255 Łódź

Dyżury

wtorek: 11:30-13:00 Pokój A321 oraz online