UNIWERSYTET ŁÓDZKI

POSZUKUJEMY

Wielokulturowość, społeczne i ekonomiczne przemiany oraz niepohamowana ciekawość świata utworzyły żywy organizm uczelni o interdyscyplinarnym DNA. Skupienie na człowieku, odpowiedź na lokalne wyzwania, przekładające się na globalne problemy to nasze priorytety badawcze.

Przedstawiamy na fotografiach najważniejsze chwile z życia społeczności akademickiej. Wydarzenia studenckie, naukowe czy kulturalne trwają nie tylko w naszej pamięci, lecz jako świadectwo historyczne pozostają dla przyszłych pokoleń.

EUROPEJSKI UNIWERSYTET MIAST POSTINDUSTRIALNYCH - UNIWERSYTET ŁÓDZKI W SIECI UNIC

UNIC (/juːˈniːk/) jest jedną z 41 sieci Uniwersytetów Europejskich. 

 

Uniwersytety Europejskie to model międzynarodowych uczelni przyszłości, promujących europejskie wartości i tożsamość oraz rewolucjonizujących jakość i konkurencyjność europejskiego szkolnictwa wyższego poprzez wspólne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na polu edukacji i nauki oraz głęboką integrację instytucjonalną.

WIĘCEJ O UNIC

PLATFORMA E-CZŁOWIEK. GENY POLAKÓW NA PRZESTRZENI DZIEJÓW

Ciekawość świata leży w naszym DNA. Naukowcy z Katedry Biofizyki Molekularnej (Biobank UŁ) i Katedry antropologii Uniwersytetu Łódzkiego są pierwszymi członkami naszej społeczności, których projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa uzyskał dofinansowanie w wysokości 6.669.971,00 zł

Badacze #UniLodz pracują nad genetyczną mapą kraju, która pokaże zdrowotną kondycję ludzi zamieszkujących tereny Polski na przestrzeni wieków. Uzyskane informacje pomogą określić, na jakie choroby cywilizacyjne narażeni są mieszkańcy poszczególnych rejonów naszego kraju. Dzięki projektowi dane Biobanku i Katedry antropologii są dostępne na ogólnodostępnej platformie E-człowiek.

GENOMOWA MAPA POLSKI

Otwartość na to, co nowe i gotowość do poszerzania horyzontów. Odkrycia naukowe rodzą się na kanwie współpracy. Mają w tym udział także naukowcy #UniLodz, którzy digitalizują genetyczne zasoby pracowni Biobank i udostępniają je z wykorzystaniem repozytorium Local EGA - pierwszej w Polsce instancji Europejskiego Archiwum Genomów. Wygenerowane w trakcie projektu dane (pełne genomy i egzomy) tworzą zbiór, dzięki którym możliwy jest rozwój medycyny spersonalizowanej.

Dzięki projektowi finansowanemu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa badacze z Uniwersytetu Łódzkiego otrzymali 10 000 000 zł i mają szansę na stworzenie na Uniwersytecie Łódzkim specjalistycznego centrum sekwencjonowania genomu o zasięgu globalnym.

 • 138

  PATENTÓW W LATACH 2016-2022
 • 129

  ZGŁOSZEŃ WYNALAZKÓW
 • 30

  WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

OTWIERAMY NA ŚWIAT

 • 95

  narodowości
 • 2750

  studentów międzynarodowych
 • 1000

  umów z blisko 400 instytucjami w ramach Erasmus+
 • 200

  uczelni partnerskich

WSPIERAMY

HR Excellence

Logo HR Excellence in Research przyznawane jest europejskim instytucjom, które zapewniają naukowcom jak najlepsze warunki pracy i przejrzyste procesy rekrutacji zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję Europejską. Nasza uczelnia otrzymała ten prestiżowy tytuł już w 2017 roku. Nieprzerwanie dokładamy wszelkich starań, by wspierać pracowników UŁ. Parafrazując słowa pierwszego rektora uczelni, profesora Tadeusza Kotarbińskiego, zawsze stawialiśmy i stawiamy na to, co najistotniejsze w nauce - na dobrą robotę.

WIĘCEJ

WSPIERAMY

University Diversity - Uniwersytet Różnorodny

Na Uniwersytecie Łódzkim studiuje ponad dwa tysiące studentów z zagranicy, reprezentujących 95 różnych narodowości. Na korytarzach naszej Uczelni słyszymy wiele języków, pochodzimy z różnych państw i mamy często odmienny kolor skóry. Tworzymy w Łodzi różnorodną społeczność międzykulturową i pokoleniową, nawiązując tym samym do najlepszych tradycji naszego miasta.

 

Budujemy społeczność akademicką na bazie poszanowania tożsamości kulturowej, religijnej, wspólnotowej i wrażliwości społecznej. Budujemy Uniwersytet Różnorodny.

WIĘCEJ

WSPIERAMY

Akademickie Centrum Wsparcia

Rozpoczęcie studiów to duża zmiana w życiu. Jeżeli wiąże się dodatkowo z przeprowadzką do innego miasta, można czuć osamotnienie, zagubienie, a nawet lęk. W trakcie studiów trudności może sprawiać duża ilość nauki i stres łączący się z egzaminami. Czasami zdarza się również, że problemy, które napotykamy, nie są zawiązane z życiem akademickim, ale utrudniają uczenie się i cieszenie się życiem. To nie powód do wstydu.

Z pomocą przychodzą psychologowie Akademickiego Centrum Wsparcia Uniwersytetu Łódzkiego, którzy pomagają w trudniejszych momentach.

 

WIĘCEJ

WSPIERAMY

Studenckie Granty Badawcze

To wyjątkowy projekt, który otwiera nowe możliwości rozwoju studentom zainteresowanym karierą naukową i umożliwia zapoznanie się ze specyfiką składania i rozliczania wniosków o finansowanie badań naukowych. W ramach Studenckiego Grantu Badawczego można pozyskać środki finansowe między innymi na: realizację swoich badań, udział w konferencjach naukowych, publikację artykułu lub książki, wykonanie pracy licencjackiej lub magisterskiej i zdobyć doświadczenie i wiedzę związaną z mechanizmami pozyskiwania i rozliczania grantów.

WIĘCEJ

WSPIERAMY

Za kwiaty dziękujemy

Na UŁ za kwiaty dziękujemy! Podczas obron prac dyplomowych studenci wręczają komisjom kartki stworzone przez podopiecznych trzech fundacji. Pomysłodawcami tej akcji było grono profesorskie. Zgodnie ze zwyczajem każdego roku studenci kupują kwiaty, które wręczają jako wyraz swojej wdzięczności promotorom i recenzentom prac licencjackich i magisterskich oraz przewodniczącym komisji. To bardzo miły gest. Jednak zakup trzech bukietów to duży wydatek. Należy zastanowić się czy kwiaty to jedyna możliwość na podziękowanie i wyrażenie swojego uznania? Za kwiaty dziękujemy… i pomagamy tym, którzy tego najbardziej potrzebują.

WIĘCEJ

WSPIERAMY

Horyzontalny Punkt Kontaktowy

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna (HPK PC) jest jednym z sześciu punktów funkcjonujących w ramach ogólnopolskiej sieci koordynowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa finansowanej ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Został powołany na poziomie makroregionu Polski Centralnej, czyli regionu łódzkiego i mazowieckiego z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy. Jest to zespól specjalistów, których zadaniem jest wspieranie uczestnictwa podmiotów z makroregionu Polski Centralnej w Programie Ramowym Horyzont Europa. Koordynatorem HPK PC jest Uniwersytet Łódzki.

 

WIĘCEJ

NAGRODA IM. PROF. KOTARBIŃSKIEGO

Dzięki ufundowaniu Nagrody im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego udało się stworzyć nieocenioną wartość – ogólnopolskie środowisko wybitnych humanistów, którzy w przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju nauki.

WIĘCEJ