UNIVERSITY DIVERSITY - UNIWERSYTET RÓŻNORODNY

Godło Polski
UNIVERSITY DIVERSITY - UNIWERSYTET RÓŻNORODNY

UNIWERSYTET RÓŻNORODNY

Uniwersytet Różnorodny to Uniwersytet Łódzki otwarty na świat we wszystkich jego pozytywnych odsłonach – zarówno poprzez badania naukowe, pracowników z zagranicy, jak i przyciąganie do Łodzi obywateli innych krajów, którzy dzięki podjęciu studiów na UŁ wzbogacą wielokulturowość naszego społeczeństwa. Tworzymy w Łodzi różnorodną społeczność międzykulturową i pokoleniową, nawiązując do najlepszych tradycji naszego miasta. Budujemy społeczność akademicką na bazie poszanowania tożsamości kulturowej, religijnej, wspólnotowej i wrażliwości społecznej. Celem projektu jest pokazanie potencjału uczelni, która w swej różnorodności (wśród pracowników, studentów i społeczności akademickiej) stanowi jedność i siłę.

KRÓTKA HISTORIA PROJEKTU

W ramach projektu „University Diversity - Uniwersytet Różnorodny” studenci, którzy przyjeżdżają by studiować na UŁ stają się bohaterami wystaw fotografii, spotykają się na warsztatach kulinarnych, oraz biorą udział w spotkaniach, na których poznają polską kulturę i zwyczaje. 

Pomysł na akcję, promującą różnorodność wśród społeczności akademickiej, zrodził się  latem 2016, pod hasłem Uniwersytetu Różnorodnego spajamy inicjatywy ukazujące zarówno kulturowe, jak i wiekowe oraz płciowe zróżnicowanie naszej społeczności. Działania rozpoczęły się jako inicjatywa realizowana ze studentami zagranicznymi. Każdego roku sesja zdjęciowa, a później wystawa plakatowa angażująca studentów odbywałay się pod innym hasłem. Realizowane w kolejnych latach „Uniwersyteckie Dni Różnorodności” skupiały się na różnych aspektach zarzadzania różnorodnością, w zakresie kultury, płci, wieku czy niepełnosprawności. 

Na działania w ramach „University Diversity – Uniwersytet Różnorodny “składają się między innymi:  

  • sesje fotograficzne i plakatowe  
  • wydanie cook booka 
  • uniwersyteckie dni różnorodności  
  • Akcja „Gość na Gwiazdkę”

DOCENILI NAS

W 2017 r. projekt "University Diversity - Uniwersytet Różnorodny" zajął III miejsce w konkursie na najlepszy uczelniany pomysł marketingowy. Nagroda wręczana jest przez Stowarzyszenie Pracowników Public Relations i Komunikacji Uniwersytetów Europejskich EUPRIO (The Association "European Universities Public Relations and Information Officers").

Więcej o wyróżnieniu

GOŚĆ NA GWIAZDKĘ

Gość na Gwiazdkę (GnG) to inicjatywa, którą realizujemy w ramach projektu University Diversity polegająca na przyjęciu do swojego domu, w jeden ze świątecznych dni, studenta z zagranicy. Gest ten to nie tylko dobry uczynek, ale i wspaniała okazja do wymienienia się wiedzą: zaprezentowania naszych polskich obyczajów i zapoznania się z tradycjami innych państw.

Projekt jest odpowiedzią na zainteresowanie studentów zagranicznych możliwością udziału w tradycyjnych świętach w Polsce, kiedy wielu z nich w trakcie okresu świątecznego pozostaje w Łodzi.

WELCOME POINT DLA STUDNENTÓW ZAGRANICZNYCH

Z myślą o studentach zagranicznych Uniwersytet Łódzki otworzył po raz pierwszy w swojej historii Welcome Point – miejsce, w którym mogą oni skorzystać z pomocy 70 mentorów. Mentorzy to studenci wyższych lat, m.in. z Polski, Azerbejdżanu, Uzbekistanu, Ukrainy, Chin, Bangladeszu i Zimbabwe, przeszkoleni przez Biuro Współpracy z Zagranicą, udzielający informacji na temat funkcjonowania uczelni, ale także w kwestiach związanych z codziennym życiem w Łodzi i w Polsce. 

INTERNATIONAL COOK BOOK

Kolejną aktywnością realizowaną w ramach University Diversity, do której zaprosiliśmy studentów UŁ, był wiosenny International Cook Book UŁ. Uczestniczyło w nim 15 studentów i studentek z UŁ z Armenii, Boliwii, Chin, Francji, Gruzji, Galicji, Hiszpanii, Hondurasu, Indii, Indonezji, Paragwaju, Rumunii, Serbii, Turcji i Ukrainy oraz jedna studentka z Polski. 

Każdy z uczestników miał za zadanie opowiedzieć o sezonie wiosennym w swoim kraju, o związanych z nim świętach i tradycjach oraz podać przepis (wegetariański i niewegetariański) na danie główne, deser, zupę czy napój, które zwyczajowo przygotowuje się w jego państwie w tym czasie. 

Efektem spotkań i rozmów jest wspólna sesja zdjęciowa oraz unikalny Cook Booka przybliżający tradycje kulinarne, charakterystyczne dla tego okresu, z całego świata.

UNIVERSITY DIVERSITY NA PRZESTRZENI LAT

W 2016 r. przy współpracy z 37 studentami - cudzoziemcami z 29 krajów świata, ale także Polakami z odległych regionów kraju, po raz pierwszy zrealizowaliśmy sesję plakatową przybliżającą ideę różnorodności na Uniwersytecie Łódzkim. Zwieńczeniem prac była ogólnodostępna wystawa plakatów przybliżających sylwetki uczestników zorganizowana w Manufakturze. 

Sesja plakatowa dostępna online
Uroczyste otwarcie wystawy (fotorelacja)
Relacja z wystawy na Youtube

Na początku grudnia 2016 r. odbyła się pierwsza odsłona koordynowanej przez BWZ akcji Gość na Gwiazdkę. Chęć udziału wyraziło ok. 50 studentów z zagranicy. Wśród chętnych do przyjęcia gości znaleźli się nie tylko pracownicy, ale też studenci i absolwenci naszej uczelni.

Więcej o przebiegu akcji
 

W 2017 r. motywem przewodnim sesji fotograficznej było hasło „Why Łódź?”. Uczestniczący w niej studenci opowiadali o powodach przyjazdu na studia właśnie do Łodzi. 

Sesja plakatowa dostępna online
 

W ramach obchodów 30-lecia Erasmus+ na UŁ zorganizowaliśmy konferencję naukową pt. „Oblicza różnorodności”, podczas której rozmawialiśmy o tym, jak programy wymian studenckich zmieniły uczelnie, rynek pracy i miasta, do których przyjeżdżają obcokrajowcy. Oprócz delegatów z MNiSW oraz FRSE gościliśmy także przedstawicieli Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego. Ponadto aktywny udział wzięli reprezentanci poszukujących absolwentów UŁ pracodawców (firmy Nordea, Rossmann, Philips) oraz działacze sieci studenckiej ESN. 

Zainteresowani mogli wziąć również udział w warsztatach komunikacji międzykulturowej: „Cultural Awareness Workshop”. Podczas Corridor Food Festival zaprezentowane zostały regionalne potrawy z różnych krajów. 

Relacja fotograficzna z wydarzenia

W kwietniu i w listopadzie 2017 studenci UŁ pochodzący z Afryki dwukrotnie wzięli udział w akcji „Żywa Biblioteka”, mającej na celu przełamanie stereotypów i budowanie wzajemnego zrozumienia wśród osób z odmiennych kręgów w społeczności lokalnej. W ramach wydarzenia „czytelnicy” mieli okazję poznać osobę, reprezentującą jakąś mniejszość społeczną, która wciela się w rolę „książki”. Wydarzenie polegało na indywidualnych, 20-minutowych rozmowach pomiędzy „Książką, a Czytelnikami”, w trakcie których „Książka” przedstawia życie ze swojego punktu widzenia.

Żywa biblioteka w XXI L.O. w Łodzi

W Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową studenci UŁ z zagranicy wzięli udział w marszu Hugs with Flags, organizowanym przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana razem z KobieTy Łódź. Na wspólnym spacerze mieszkańcy miasta – rodowici Łodzianie i cudzoziemcy wspólnie maszerowali ulicą Piotrkowską, pokazując różnorodność miasta. 

Marsz Hugs with Flags

Hasłem przewodnim III edycji akcji było „Mobility – go ahead!”. 12 par studentów, którzy w ramach wymiany znaleźli się w tych samych państwach: studenci UŁ, którzy w ubiegłych latach wyjechali na wymianę do takich krajów jak Japonia, Czechy, Finlandia czy Turcja; oraz studenci zagraniczni, którzy przyjechali w ramach mobilności na Uniwersytet Łódzki właśnie z tych samych krajów odpowiadali na pytanie – czym dla nich są zagraniczne wyjazdy i co dzięki nim zyskali? 

Sesja plakatowa dostępna online

Autorem powstałego z okazji obchodów 20-lecia programu Erasmus w Polsce dzieła jest światowej sławy hiszpański artysta o pseudonimie Okuda. Mural powstał na ścianie X Domu Studenta UŁ „Olimp” (ul. Lumumby 12). Inicjatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie ESN Polska.

W 2019 roku już po raz czwarty BWZ koordynowało akcję „Gość na Gwiazdkę”). Do świątecznych stołów zasiadło z naszymi pracownikami 100 studentów z zagranicy.

Więcej o IV edycji akcji Gość na Gwiazdkę
 

W 2020 r. w ramach projektu University Diversity stworzyliśmy przewodnik „Jasna strona życia: czyli jak zachować pogodę ducha?”. Poradnik przygotowaliśmy w dwóch językach z myślą o studentach UŁ, którzy borykali się z trudnymi chwilami wynikającymi z obostrzeń nałożonych w związku z pandemią COVID-19, w trosce o ich zdrowie i bezpieczeństwo.  
Niespodziewane i szybkie przejście na nauczanie zdalne było nie tylko dużą zmianą organizacyjną, ale również ogromnym wyzwaniem dla równowagi mentalnej studentów. Niepewność jutra oraz obawa o zdrowie własne oraz bliskich postawiły wszystkich w trudnej sytuacji

Celem poradnika było zarówno przygotowanie studentów na możliwe wyzwania związane z nową rzeczywistością, jak również zebranie w jednym miejscu wszelkich informacji i kontaktów, których mogą potrzebować. Na początku kwietnia przewodnik udostępniliśmy wszystkim studentom poprzez stronę UŁ, portal Facebook oraz wysyłkę mailową. Dodatkowo publikację wysłaliśmy do uczelni partnerskich UŁ, aby więcej osób mogło z niego skorzystać – część porad miała charakter uniwersalny i mógł z nich skorzystać praktycznie każdy. 

„Jasna strona życia: czyli jak zachować pogodę ducha?”

 

UNIC

W 2022 roku Uniwersytet Łódzki dołączył do sieci UNIC (European University of Cities in Post-Industrial Transition – Europejski Uniwersytet Miast w Transformacji Postindustrialnej). 
Tematyka sieci dotyczy wyzwań, z jakimi zmagają się miasta poprzemysłowe, roli uczelni w ich transformacji oraz budowaniu potencjału miast w kluczowych obszarach, takich jak: włączenie społeczne (inclusion), różnorodność (superdiversity), zrównoważony rozwój (sustainability). 

WIGILIA DLA ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW

Uniwersytet Łódzki organizuje dla swoich zagranicznych studentów uroczyste obiady świąteczne na których podawane są tradycyjne potrawy goszczące na wigilijnym stole. To również okazja, aby wprowadzić zagranicznych gości w nasze tradycje i zwyczaje związane z obchodami świąt Bożego Narodzenia. Goście tej uniwersyteckiej międzynarodowej wigilii mają okazję skonfrontować polskie tradycje i obyczaje z panującymi w ich krajach.  

ŚNIADANIE WIELKANOCNE DLA ZAGRANICZNYCH NAUKOWCÓW I DOKTORANTÓW

Uniwersytet Łódzki organizuje śniadania wielkanocne się z zagranicznymi naukowcami i doktorantami, którzy obecnie pracują na uczelni.