II Uniwersytecki Dzień Różnorodności

To cykliczne już wydarzenie mające na celu pokazanie różnych wymiarów związanych z różnorodnością społeczności akademickiej. W tym roku ważnym tematem będzie różnorodność kulturowa. Wydarzenie połączone będzie z obchodami 20-lecia programu Erasmus, dzięki któremu od wielu lat zarówno pracownicy jak i studenci UŁ mają okazję poznać inne kultury poprzez wyjazdy stypendialne. To, co jest równie cenne to przyjazdy naukowców i studentów zagranicznych dające możliwość wymiany wiedzy, wspólne projekty edukacyjne i badawcze oraz poznanie różnych systemów edukacyjnych.

 

II Uniwersytecki Dzień Różnorodności to szereg wydarzeń i aktywności dedykowanych zarówno pracownikom jak i studentom, m.in. inauguracja III edycji wystawy realizowanej w ramach projektu University Diversity, prezentacje studenckie krajów partnerskich, warsztaty i konkursy.

Wydarzenie odbędzie się 5 grudnia na Wydziale Zarządzania UŁ. Do udziału zapraszamy całą społeczność akademicką. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt.

9:45-11:15 Zrozumieć różnorodność - rejestracja na president.uni.lodz@esn.pl (liczba miejsc organiczona, decyduje kolejność zgłoszeń)11:30-13:00 Understanding Diversity - registration president.uni.lodz@esn.pl (number of places limited, first come first served).11:30-13:00 Tacy sami a jednak różni: jak się komunikować, współpracować i przetrwać w wielokulturowym świecie - rejestracja na agata.rudnicka@uni.lodz.pl(liczba miejsc organiczona, decyduje kolejność zgłoszeń)9:45-11:15 Same but different: how to communicate, cooperate and survive in the multicultural world - registration agata.rudnicka@uni.lodz.pl (number of places limited, first come first served).

Ramowy program wydarzenia9:30 - Inauguracja II Uniwersyteckiego Dnia Różnorodności oraz wystawy University Diversity "Mobility ­- Go Ahead!"9:30-13:15 - Prezentacje krajów partnerskich Erasmus+: studenci UŁ z zagranicy, Biuro Współpracy z Zagranicą (zasady aplikowania o wyjazd), Erasmus Student Network UŁ, patio Wydziału Zarządzania UŁ9:45-11:15 - Zrozumieć różnorodność (warsztat w języku polskim), prowadzenie Zespół ESN, sala 1069:45-11:15 - Same but different: how to communicate, cooperate and survive in the multicultural world (workshop in English), run by dr Monika Kopytowska, room 11511:15-11:30 - Konkursy z nagrodami, patio Wydziału Zarządzania UŁ11:30-13:00 - Tacy sami a jednak różni: jak się komunikować, współpracować i przetrwać w wielokulturowym świecie, prowadzenie dr Monika Kopytowska, sala 11511:30-13:00 - Understanding Diversity (workshop in English), run by ESN Team, room 10613:00-14:30 - Otwarty warsztat świąteczny na patio/Open Christmas Workshop on the Faculty Patio

Opisy warsztatówTacy sami a jednak różni: jak się komunikować, współpracować i przetrwać w wielokulturowym świecie? Dlaczego potrzebujemy kompetencji interkulturowych w życiu prywatnym i zawodowym? Jakie są główne bariery komunikacyjne i jak je pokonać? Jakich pytań nie należy zadawać i jakie gesty są niewłaściwe? Czy milczenie zawsze jest złotem a nadmierna pewność siebie nie jest dobra? Czy czas wszędzie ma taką samą wartość? To tylko część pytań, na które postaramy się odpowiedzieć podczas warsztatów poświęconych werbalnym i niewerbalnym, implicytnym i eksplicytnym sposobom tworzenia, komunikowania i negocjowania znaczeń kulturowych. Przyjrzymy się różnym stylom komunikacyjnym, roli jednostki i grupy, znaczeniu statusu i hierarchii, percepcji czasu i przestrzeni, a także komunikacji niewerbalnej.

Zrozumieć różnorodnośćZapraszamy na wyjątkowe warsztaty podejmujące temat różnorodności. Spojrzymy szerzej na aspekt różnorodności, próbując opisać ją przy pomocy przedmiotów codziennego użytku. Doświadczymy różnych obliczy różnorodności. Poznamy zmagania osób z niepełnosprawnościami w codziennych sytuacjach. Dzięki udziale w warsztacie każda osoba będzie mogła lepiej zrozumieć i poznać sytuację osób z niepełnosprawnościami i doświadczyć trudów związanych z komunikacją czy poruszaniem się. Doświadczanie różnorodności pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb każdego z nas i sprawia, że jesteśmy bardziej otwarci na spotkanie i funkcjonowanie w zróżnicowanej grupie społecznej. Prosimy o zabranie swoich słuchawek.Otwarty warsztat świątecznyZapraszamy wszystkich na otwarty warsztat świąteczny, w czasie którego wspólnie będziemy odkrywać zwyczaje związane ze świątecznym czasem w różnych krajach oraz promować już III edycję wyjątkowej akcji Gość na Gwiazdę.

Workshops DescriptionUnderstanding DiversityWe would like to invite you for amazing workshops about different ways of communication. During them you will find out how to cooperate with people if you cannot use some of your senses. These workshops create the possibility to better understand how a disabled person manages everyday life and to find out more about their daily problems. Experiencing diversity makes us sensitive to the needs of each of us and it makes us open to meeting and functioning within a diverse social setting. You are asked to bring your own headphones.

Same but different: how to communicate, cooperate and survive in the multicultural worldWhy do we need intercultural competence in our personal and professional lives? What are the main communication barriers and how to overcome them? What questions should not be asked and what gestures should not be made? Is silence always golden and is overconfidence necessarily a bad thing? Does time have the same value everywhere? These are only some of the questions we will try to address during the workshop which will focus on verbal and non-verbal, implicit and explicit ways of coding, communicating and negotiating cultural meanings. We will look at different communication styles, the role of an individual and a group, the importance of status and hierarchy, perception of time and space, as well as nonverbal communication.

Open holiday workshopFeel free to come and discover different winter holiday customs across the world, and learn about the third edition of our special "Christmas Guest" action.


Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. Współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba studiujących tutaj obcokrajowców, a polscy studenci poznają Europę, Azję, czy wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Zapraszamy na stronę Biura Prasowego UŁ: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/


Tekst: BWZ UŁRedakcja: Centrum Promocji UŁ