„Gość na Gwiazdkę” – wielki sukces II edycji

Autorska akcja Uniwersytetu Łódzkiego "Gość na Gwiazdkę" przynosi coraz lepsze efekty. W drugiej edycji, na Wigilię do domów pracowników UŁ, zaproszono niemal 4 razy więcej studentów. To ogromny postęp w porównaniu do poprzedniego roku. Widać wyraźnie, że pomysł bardzo się spodobał, zarówno gościom, jak i gospodarzom.

 

Rok temu na Wigilię 11 rodzin przyjęło 19 obcokrajowców studiujących w Uniwersytecie Łódzkim. Tym razem efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów. 51 rodzin zaprosiło na Święta osiemdziesięcioro troje studentów z zagranicy. Niektóre z rodzin zaprosiły do siebie dwójkę studentów, a dwie rodziny zadeklarowały przyjęcie na Wigilię trójki obcokrajowców.

Warto wspomnieć, że choć początki akcji "Gość na Gwiazdkę" były skromne, to już podczas pierwszej edycji narodziły się między niektórymi gospodarzami i gośćmi prawdziwe przyjaźnie. W tym roku spotykają się oni ponownie przy wigilijnym stole.

"Gość na Gwiazdkę" to jedna z odsłon projektu University Diversity. W jego ramach studenci, którzy przyjeżdżają by studiować na największej uczelni badawczej w centralnej Polsce, stają się miedzy innymi bohaterami wystaw fotografii, spotykają się na warsztatach kulinarnych, czy biorą udział w spotkaniach, na których poznają polską kulturę i zwyczaje. Mogą również uczyć się języka polskiego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ. Uniwersytet Łódzki kształci obecnie ponad 2000 zagranicznych studentów. Jedną z podstaw strategii Uczelni jest zwiększanie liczby studiujących w niej obcokrajowców i jednocześnie zapewnianie im coraz lepszych warunków pobytu w Łodzi. Nie dotyczy to wyłącznie oferty edukacyjnej, ale również poczucia integracji i codziennego wsparcia. Wszystko w ramach jednego z głównych haseł Uniwersytetu Łódzkiego - jedność w różnorodności.

Redakcja: Centrum Promocji