NAJNOWSZE INFORMACJE I KOMUNIKATY

Studenckie Granty Badawcze 2022 – wyniki edycji

Zakończona została analiza wniosków zgłoszonych w VI edycji Studenckich Grantów Badawczych. Na podstawie oceny ogólnej, stanowiącej sumę ocen…

WIĘCEJ

Masz głowę pełną pomysłów naukowych? Zastanawiasz się, jak je zrealizować? Trafiłeś w dobre miejsce! Zapraszamy Cię do udziału w Studenckich Grantach Badawczych – programie, który otworzy przed Tobą nowe możliwości rozwoju.

PROGRAM

Celem projektu jest umożliwienie studentom I i II stopnia uzyskanie środków finansowych na prowadzenie lub prezentację swoich badań naukowych.  
Projekt Studenckie Granty Badawcze to także okazja do zapoznania się ze specyfiką składania i rozliczania wniosków o finansowanie badań naukowych. Jeżeli planujesz karierę na uniwersytecie, będzie to jedna z twoich najważniejszych umiejętności.
W ramach Studenckiego Grantu Badawczego możesz pozyskać środki finansowe między innymi na:  

 • realizację swoich badań
 • udział w konferencjach naukowych
 • publikację artykułu lub książki
 • napisanie pracy licencjackiej lub magisterskiej

Warunkiem otrzymania Studenckiego Grantu Badawczego jest:  

 • ukończenie szkolenia z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków finansowych na prowadzenie badań naukowych, organizowanego na Uniwersytecie Łódzkim
 • uzyskanie pozytywnej opinii potencjalnego opiekuna naukowego projektu
 • złożenie elektronicznego wniosku o finansowanie  

Na ocenę wniosków składa się opina na temat poziomu naukowego planowanych badań i ich wpływu na rozwój naukowy Twój i UŁ. W ten sposób zostaną wyłonione najciekawsze i najbardziej wartościowe projekty.
W ramach programu Studenckich Grantów Badawczych odbędzie się cykl szkoleń z zakresu składania i rozliczania wniosków o środki finansowe na prowadzenie badań naukowych.  

 

Harmonogram edycji 2022

 • Szkolenia – 27.09–30.11 
 • Aplikacja wniosków – 2.11–30.11 
 • Ocena formalna – 1.12–12.12 
 • Ocena merytoryczna – 13.12–28.02 
 • Ocena wniosków – 1.03–11.03 
 • Zebranie Komisji SGB – 14–18.03 
 • Wypłaty grantów – 28–31.03 

 

Szkolenia
Szkolenia wprowadzające w projekt Studenckich Grantów Badawczych na Uniwersytecie Łódzkim będą obejmowały:

 • przedstawienie możliwości wydatkowania środków finansowych
 • procedurę aplikowania o finansowanie projektu badawczego
 • instrukcję kompletowania wymaganych dokumentów do wniosku o finansowanie
 • naukę wypełniania elektronicznego wniosku o finansowanie
 • przedstawienie wymagań dotyczących rozliczenia projektu

Zainteresowany? Zapisz się na szkolenie!
Odbyłeś szkolenie i chcesz złożyć wniosek grantowy? Wniosek

UWAGA: W trakcie realizowania grantu będziesz jeździł na konferencje naukowe i dzielił się prezentacjami na temat prowadzonych badań, drukował plakaty albo ulotki zachęcające do wzięcia udziału w wydarzeniach naukowych. Skorzystaj z szablonów dokumentów z aktualną identyfikacją wizualną Uniwersytetu Łódzkiego!

 

DOKUMENTY

TU ZNAJDZIESZ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE NA WSZYSTKICH ETAPACH KONKURSU:

PREZENTACJA SZKOLENIOWA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Tak, warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie statusu studenta. 

Tak, jeżeli posiadasz status studenta. Wypłata środków finansowych nastąpi albo przed obroną Twojej pracy dyplomowej, albo po, w momencie rozpoczęcia studiów II stopnia.  Do realizacji projektu możesz przystąpić dopiero po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania.

Nie, jeśli nie zdążysz zrealizować i rozliczyć projektu badawczego do momentu obrony pracy magisterskiej. Program skierowany jest do studentów, doktoranci mają inne możliwości finansowania badań naukowych.

Najwyżej punktowane są: aktywny udział w konferencji naukowej oraz autorstwo artykułu naukowego. Komisja ds. Studenckich Grantów Badawczych przy ocenie aktywności naukowej bierze pod uwagę działalność studenta, która ma aspekt naukowy.
 

 

Nie

Nie, Twoja aktywność naukowa jest tylko jednym z elementów wniosku.

Najwcześniejsza data okresu realizacji to ok. 01.12.2019, najpóźniejsza data okresu realizacji to 30.09.2020.

Istnieje taka możliwość, jednak tylko w przypadku wydatków dokonanych po terminie składania wniosków. Jeżeli nie zakwalifikujesz się do projektu, nie mamy podstaw do zwrócenia Ci poniesionych kosztów.

Tak, taka możliwość istnieje po złożeniu wniosku i otrzymaniu zgody Komisji ds. Studenckich Grantów Badawczych.

Tak, o ile mieści się w widełkach +/- 15%. Jeżeli zmiany mają być większe lub jeżeli okaże się, że do kosztorysu musisz dodać nową pozycję, złóż wniosek o zgodę do Komisji ds. Studenckich Grantów Badawczych. Opisz w nim przyczynę, skutek i zakres zmian w kosztorysie, podpisz własnoręcznie, a skan prześlij na adres: studenckiegranty@uni.lodz.pl.

Możesz ich złożyć kilka, o ile będą dotyczyć innych projektów badawczych.

Tak.  Pamiętaj, żeby do każdego wniosku dołączyć opinię opiekuna naukowego, jego zgodę, podpisaną przez kierownika jednostki, w której Twój opiekun jest zatrudniony. 

Tak

Zbieraj imienne faktury/rachunki, wystawione na Twoje dane osobowe.

Tak, dokumentem potwierdzającym podróż jest rachunek za paliwo w przypadku, jeżeli podróż innym środkiem transportu nie jest możliwa lub znacznie utrudniona, np. ze względów komunikacyjnych lub czasowych.

Tak

Zasadniczo nie, ale może się zdarzyć, że Komisja ds. Studenckich Grantów Badawczych poprosi Cię o przedstawienie tłumaczenia dokumentu.

Skontaktuj się z Komisją ds. Studenckich Grantów Badawczych poprzez Koordynatora Projektu i przedstaw swoją sytuację. Być może będziesz musiał zwrócić przyznane środki.

Tak

Nie, całkowita kwota przyznanego grantu jest do dyspozycji beneficjenta grantu.

Sprawozdanie zostanie przyjęte, jeżeli dołączysz do niego informację o co najmniej jednym artykule opublikowanym lub wysłanym do druku w czasopiśmie naukowym znajdującym się w aktualnie obowiązujących wykazach MNiSW lub w rozdziale monografii naukowej (z załączonym maszynopisem). Sprawozdanie zostanie przyjęte też w przypadku udokumentowanego udziału w konferencjach naukowych, na których przedstawiałeś wyniki badań, które zostały sfinansowane z naszych środków.

Sprawozdanie z realizacji studenckiego grantu badawczego wraz z opinią opiekuna naukowego złóż na platformie wniosku elektronicznego, wypełniając zakładkę Sprawozdanie
Do sprawozdania dołącz kopie faktur/rachunków za poniesione wydatki w ramach studenckiego grantu badawczego (w formie skanów) oraz (zgodnie z § 18 regulaminu) informację o publikacji wyników uzyskanych w trakcie realizacji grantu. 

KONTAKT

dr Mateusz Grabowski
Koordynator Projektu / Project Coordinator
studenckiegranty2018@uni.lodz.pl
tel. 42 235 01 75

 

mgr Anna Felisiak
Dyrektor Centrum Obsługi Studentów  
i Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego /
Head of the Center of Student’s and PhD Student’s Service of University of Lodz  
anna.felisiak@uni.lodz.pl  

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności