Na UŁ działa ponad 120 studenckich kół naukowych! 

Koła naukowe to organizacje studenckie, których podstawą jest nie tylko działalność naukowa, ale także zdobywanie nowych umiejętności i rozwijanie naukowych pasji. Ich członkowie biorą udział w projektach naukowo-badawczych, uczestniczą w konferencjach naukowych i konkursach, piszą artykuły i współtworzą większe publikacje naukowe. 
Poprzez swoje działania promują nie tylko konkretne dyscypliny naukowe, ale także swoje kierunki studiów oraz uczelnię. 

Koła naukowe angażują się w różne inicjatywy: organizują warsztaty, obozy naukowe i zagraniczne wyjazdy, konferencje i imprezy, spotkania ze znanymi osobami, czy też akcje charytatywne. Studenci współpracują z pracodawcami i organizacjami zewnętrznymi, podejmują działania na rzecz społeczności lokalnej, a także krajowej i międzynarodowej. Przynależność do koła naukowego daje także możliwość realizacji własnych pomysłów i inicjatyw.  

Koła naukowe stwarzają wiele możliwości rozwoju. Aktywność na wielu polach pozwala na szlifowanie umiejętności i zdobywanie nowych kompetencji, poszerzanie horyzontów oraz pozyskiwanie cennych kontaktów. To zdobywanie nowych doświadczeń przydatnych budowaniu swojej kariery zawodowej. 

Koła naukowe tworzą ludzie. Mają wspólne zainteresowania, są ciekawi świata i otwarci na współpracę. Dołączenie do tej społeczności to szansa na nowe, interesujące znajomości, często przyjaźnie na całe życie.  
To niesamowita przygoda. Możesz być jej częścią! 

Koła naukowe zrzeszające studentów i doktorantów funkcjonują w ramach danego wydziału UŁ. Szczegółowe informacje oraz dane kontaktowe, znaleźć można na stronach wydziałowych.