ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

Chcesz poznać swój plan? Wystarczy, że przejdziesz do zakładki USOSweb, w której znajdziesz aktualny rozkład zajęć. Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? W niektórych przypadkach plan zajęć dla Twojego kierunku będzie wyświetlany na stronach konkretnych Wydziałów.

Plany zajęć są też publikowane na stronie każdego Wydziału. Znajdziesz je wchodząc do strefy Studenta (klikając JESTEM STUDENTEM), a następnie wybierając w górnym menu zakładkę PLANY ZAJĘĆ/ZAJĘCIA/PROGRAM I ZAJĘCIA. Pamiętaj, że nazwa tej zakładki może różnić się w zależności od Wydziału.

ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE

Nie samymi wykładami obowiązkowymi studenci żyją! Jeżeli masz ochotę rozszerzyć swój plan o dodatkowe zajęcia ogólnouczelniane, możesz zapisać się na nie przez zakładkę USOSweb. Pamiętaj o tym, że zajęcia są płatnie i jeżeli zdecydujesz się na udział w dodatkowych ćwiczeniach lub wykładach, ich zaliczenie będzie warunkiem zaliczenia całego semestru.  

W dopełnieniu formalności, szczególnie po zaliczeniu przedmiotu, pomogą Ci koordynatorzy z poszczególnych Wydziałów. 

A MOŻE LEGIA AKADEMICKA?

"Legia Akademicka" to program  ochotniczego szkolenia wojskowego studentów organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Uczestnicy programu biorą udział w zajeciach teoretycznych i praktycznych, zdobywają dodatkowe kwalifikacje i stopień wojskowy. Udział w programie przyda się Tobie, jeżeli myslisz o wstąpieniu do wojska i o służbie czynnej.

"Legia Akademicka" to projekt skierowany do studentów zainteresowanych pełnieniem służby zawodowej. Obejmuje ona dwie części szkolenia:

  • teoretyczną - realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym,
  • praktyczną (ćwiczenia wojskowe) - organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Część teoretyczna realizowana w dwóch modułach:

  • podstawowy (15 godzin) - 13 godzin to szkolenia programowe + 2 godziny (egzamin)
  • podoficerski (15 godzin) - 13 godzin to szkolenie programowe + 2 godziny (egzamin).

Projekt jest realizowany od 2017 r. Od początku cieszy się on dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej. Dotychczas w czterech edycjach „Legii Akademickiej” wzięło udział 16 tys. studentów z całego kraju. Uniwersytet Łódzki brał udział w II, III oraz V edycji projektu pn. Legia Akademicka. Uczestniczyli w nich również studenci innych uczelni.Od roku akademickiego 2020/2021 Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło pilotażowo moduł oficerski. To rozwiązanie dla studentów, którzy ukończyli moduł podoficerski w poprzednich edycjach programu.

Nabór do modułu oficerskiego prowadzi komisja powołana przez dyrektora Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Kandydaci na oficerów szkolenie teoretyczne i praktyczne odbywają w wakacje. Łącznie to 47 dni szkoleniowych zakończonych egzaminem. Moduł oficerski będzie kontynuowany w V edycji „Legii Akademickiej”. 

500
 
 
 
 
 

Informacja o uruchomieniu VI edycji programu „Legia Akademicka”

VI edycja programu „Legia Akademicka” ruszyła w tym roku akademickim. Jednak w 2022 r. dokonano zasadniczej zmiany w tym programie, gdyż szkolenie rozłożono – nie jak do tej pory na jeden rok – lecz na trzy lata:

  •  w pierwszym roku realizowany jest moduł podstawowy (szeregowego) – wyłącznie w jednostkach wojskowych w okresie wakacji letnich;
  •  w drugim roku realizowany jest moduł podoficerski – 15 godzin lekcyjnych na Uczelni, a część praktyczna w okresie wakacyjnym w jednostkach wojskowych;
  •  w trzecim roku realizowany jest moduł oficerski – wyłącznie przez wojsko.

W roku akademickim 2022/2023 studenci, którzy chcą uczestniczyć w VI edycji programu „Legia Akademicka” powinni osobiście złożyć wniosek do wybranego Wojskowego Centrum Rekrutacji (dawne WKU) celem wzięcia udziału w module podstawowym, który jest realizowany od tego roku wyłącznie przez wojsko. Wniosek ten jest inny niż w poprzednich latach i można go pobrać ze strony Wojskowego Centrum Rekrutacji.

AKTUALNY ZAŁĄCZNIK 

Po ukończeniu tego modułu studenci chcący kontynuować uczestnictwo w tym programie będą musieli złożyć nowy wniosek na wybranej Uczelni, która przeprowadzi szkolenie teoretyczne w tym module (zakończone egzaminem), a następnie kolejny wniosek o odbycie szkolenia praktycznego w jednostce wojskowej. Odpowiednie informacje w sprawie modułu podoficerskiego zostaną zamieszczone w późniejszym czasie.

 

Informacja o drugim spotkaniu dla studentów w sprawie VI edycji "Legii Akademickiej"

W dniu 2 marca 2023 r. w godzinach: 14.00-15.00 odbędzie się drugie spotkanie informacyjne dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego oraz innych łódzkich uczelni, którzy są zainteresowani udziałem w kolejnej edycji "Legii Akademickiej".

Podczas spotkania  przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łodzi omówią m.in., w jaki sposób prawidłowo składać wnioski o udział w poszczególnych modułach (zwłaszcza
w module podstawowym), ich terminy  oraz ogólne zasady realizacji projektu wg przepisów obowiązujących od nowej edycji.

Miejsce spotkania: Aula Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UŁ (ul. Kopcińskiego 16/18-wejście na parterze budynku Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ).

Zapraszamy do udziału.
dr hab. Witold Jarno, prof. UŁ
Koordynator programu Legia Akademicka w UŁ

W przypadku pytań proszę pisać na adres: legia.akademicka@uni.lodz.pl

 

Informacja dla studentów w sprawie VI edycji "Legii Akademickiej"

W dniu 19 grudnia 2022 r. została opublikowana Decyzja nr 178/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych w Szkołach Legii Akademickiej.
Nadal trwają ustalenia dotyczące treści porozumienia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie sposobu realizacji projektu "Legia Akademicka" po zmianie przepisów.
Po otrzymaniu wiążących informacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki przygotujemy i zamieścimy kolejny komunikat dla zainteresowanych udziałem w projekcie.

Więcej o VI edycji projektu Legia Akademicka pod linkiem: https://defence24.pl/polityka-obronna/legia-akademicka-po-nowemu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 13 grudnia 2022 r. w Auli Centrum Szkoleniowo-KOnferencyjnego UŁ w godzinach: 14.00-15.00 przy udziale przedstawicieli Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łodzi odbyło się spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych VI edycją "Legii Akademickiej". Przedmiotem spotkania były założenia nowej edycji projektu po zmianie przepisów.

Dziękujemy za liczne przybycie.