Promujesz Uniwersytet Łódzki poza uczelnią, jesteś świetnym sportowcem, a w swojej pracy dyplomowej planujesz zawrzeć wnioski, które w praktyczny sposób mogą przyczynić się do rozwoju regionu? Być może jeszcze o tym nie wiem, ale wygląda na to, że jesteś idealnym kandydatem do Nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego lub Marszałka Województwa Łódzkiego!  

NAGRODA REKTORA
Na tę nagrodę mogą liczyć szczególnie aktywni studenci Uniwersytetu Łódzkiego. Wyróżnienie jest co roku przyznawane studentom należącym do jednej z uczelnianych organizacji, promującym UŁ przez wybitne osiągnięcia naukowe lub sportowe.  Decyzję o tym, w czyje ręce powędruje nagroda podejmuje Rektor po zaczerpnięciu opinii m.in. Uczelnianej Rady Samorządu Studentów. 
Nagroda Rektora jest przyznawana także doktorantom osiągającym w ciągu ostatnich dwóch lat wybitne wyniki w jednym z czterech obszarów:  

  • nauki humanistyczne (Wydziały: Filologiczny, Filozoficzno-Historyczny, Nauk o Wychowaniu),
  • nauki przyrodnicze (Wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk Geograficznych),
  • nauki społeczne (Wydziały: Ekonomiczno-Socjologiczny, Prawa i Administracji, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Zarządzania),
  • nauki ścisłe (Wydziały: Chemii, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki).

 
NAGRODA MARSZAŁKA

Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego jest przyznawana za

  • rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim lub promujące region
  • rozprawy i prace, których wyniki badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu

Do konkursu mogą byc zgłaszane m.in prace magisterskie i licencjackie, więc jeżeli spełniasz kryteria - nie wahaj się!

O nagrodach dowiesz się więcej w dziekanacie! Informacje o naborach konkursowych pojawiają się również w aktualnościach, więc śledź je uważnie!