WYZWANIA XXI WIEKU

Godło Polski
WYZWANIA XXI WIEKU

WYZWANIA XXI WIEKU

Projekt edukacyjny powstał w reakcji na obserwowane i doświadczane zmiany wygenerowane na Ziemi w wyniku rozwoju współczesnej cywilizacji.  

Treść naukowych raportów dotyczących zmian klimatycznych, analizy psychologiczno-społeczno-ekonomiczne naszego marszu ku globalnej katastrofie oraz całościowe koncepcje odwrócenia negatywnych trendów – to wszystko przebija się do powszechnej świadomości w bardzo powierzchownej formie, serwowanej przez mass-media i Internet. W czasach postępującej dezinformacji, wszechobecnych fake newsów na temat klimatu i ogólnej niechęci do mówienia o zmianach środowiskowych, zmian społeczno-ekonomicznych mamy szczególna rolę w dostarczaniu rzetelnej i kompletnej wiedzy, w obalaniu powstałych mitów i wyjaśnianiu mechanizmu ich tworzenia. 

Zajęcia są bezpłatne i wchodzą w skład ponadprogramowej oferty.

Projekt jest objęty patronatem Rektor UŁ.

CZŁOWIEK, PLANETA, GOSPODARKA

 • Mózg i cywilizacja stresu
 • Choroby psychiczne i uzależnienia jako koszty rozwoju społeczno-gospodarczego
 • W sieci
 • Wojny klimatyczne
 • Zielone zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Czy wiesz co jesz? – produkcja żywności a zrównoważony rozwój
 • Bisfenole, pestycydy - czy jedna planeta jest w stanie to udźwigną
 • Rolnictwo ekologiczne – moda, potrzeba czy konieczność
 • Od fast food-a do slow life-a
 • Zapylacze, a zasoby żywności
 • Studium przypadków tzw. polityki rozwojowej
 • Prawa człowieka w biznesie
 • Zielone wyzwania dla organizacji - porozmawiajmy o Green HRM w praktyce gospodarczej
 • Czy da się zarobić na śmieciach?
 • Sposoby na zrównoważoną i innowacyjną mobilność

Przygotowany cykl wykładów realizowany będzie w trzech modułach: Człowiek, Planeta, Gospodarka, swoją tematyką obejmując: 

 • Uświadomienie zmian, które zachodzą na naszych oczach oraz blisko i dalekosiężnych skutków tych zmian;  
 • Uświadomienie jak możemy przeciwstawiać się tym zmianom tu i teraz. Co zależy od naszych zachowań konsumenckich, jaki mamy arsenał zachowań związanych z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poszanowaniem środowiska przyrodniczego; 
 • Uświadomienie nowych możliwości w sferze biznesu, możliwości transformacji systemu ekonomicznego. 

MODUŁY

Człowiek – prawdziwe koszty życia w niestabilnym środowisku

Człowiek w XXI wieku musi radzić sobie z wieloma wyzwaniami, które związane są z szybkim tempem życia, narażaniem na stres i koniecznością odnajdywania się w bardzo złożonej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. W ramach modułu człowiek będziemy podejmować tematy związane z funkcjonowaniem człowieka we współczesnym świecie zarówno na poziomie indywidualnym jak i w sieci relacji. Poszukamy odpowiedzi na pytanie co zrobić aby nie dać się cywilizacji stresu, porozmawiamy o chorobach psychicznych i uzależnieniach będących kosztami rozwoju społeczno-gospodarczego, zajrzymy do złożonych procesów dziejących się w sieci, poznamy ciemną stronę zmian klimatu oraz spróbujemy odnaleźć się w roli pracowników dbających o środowisko.

Life style - zdrowe środowisko – dobre samopoczucie

W trakcie serii spotkań podejmiemy dyskusję i próbę znalezienia odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące szeroko rozumianego "LIFE STYLE" i wynikających z niego potrzeb oraz oczekiwań każdego z nas. Czy "zdrowa żywność" to tylko marketingowy slogan? Jak rozpoznać produkty ekologiczne? Czym tak naprawdę jest rolnictwo ekologiczne i jakie ma perspektywy w Polsce? Czy rolnictwo jest istotnym źródłem zanieczyszczenia dla środowiska? Zastanowimy się również jaką mamy świadomość własnych potrzeb i podejmowanych decyzji. Co możemy, a co musimy? Czy potrafimy wypośrodkować nasze aktywności związane z pracą, odpoczynkiem, hobby i rodziną? Dowiemy się jak radzić sobie ze stresem i jaką rolę pełnią w naszym życiu używki? W module Planeta dotykamy istotnych tematów związanych z funkcjonowaniem człowieka na ziemi w kontekście jego wpływu na środowisko.

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (2015)

Agenda wyznacza szeroką perspektywę zrównoważonej, sprawiedliwej i integracyjnej przyszłości, przed którą stoi Świat, państwa narodowe, regiony oraz organizacje i środowiska lokalne. Dlatego podczas tej edycji spotkań będziemy mówić o wielowymiarowości procesów rozwoju, o „sprawiedliwości lub jej braku” w procesach rozwoju oraz o integracji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Poszukamy odpowiedzi na pytania:

 • Jak projekty inwestycyjne wpływają na środowisko lokalne i regionalne, na ludność autochtoniczną i środowisko naturalne, w którym żyją?
 • Jak definiowane są, a jak w praktyce wyglądają prawa człowieka w biznesie?
 • Jak kształtować kompetencji w zakresie stosowania praktyk Green HRM w praktyce gospodarczej?
 • Skoncentrujemy się na globalnym ujęciu problemu zagospodarowania odpadów w gospodarce oraz kreowaniu zrównoważonej mobilności.

REJESTRACJA

 

Projekt realizowany jest od wiosny 2022 roku. W drugiej edycji proponujemy 3 moduły:  

 • CZŁOWIEK - prawdziwe koszty życia w niestabilnym środowisku
 • PLANETA - Life style – zdrowe środowisko – dobre samopoczucie
 • GOSPODARKA - Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (2015)

Zapisy od 6 do 25 marca przez USOSweb – dostępnych jest tylko 50 miejsc na moduł na cały UŁ. W jednym semestrze będzie można zapisać się tylko na jeden moduł. W kolejnych semestrach będzie można wziąć udział w zajęciach z innych modułów.