Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego to inaczej nasza popularna BUŁa! W swoich zbiorach posiada książki, czasopisma, zbiory kartograficzne, ikonograficzne, rękopiśmienne, starodruki, dokumenty życia społecznego, cimelia, muzykalia, zbiory elektroniczne.... innymi słowy: dużo materiałów, z których skorzystasz przygotowując się do zajęć i sesji. A skoro o sesji mowa – podobno cisza i spokój, które panują w czytelniach sprzyjają nauce, dlatego w tym czasie BUŁa jest otwarta dłużej, bo aż do północy.

PEREŁKA MODERNIZMU DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH

Choć biblioteka uniwersytecka działa od 1945 r., to obecny budynek BUŁy powstał w 1960 r. Nasi naukowcy twierdzą, że jej architektura jest wyjątkowa! Przez lata biblioteka przeszła szereg renowacji, dzięki którym użytkownicy mogą korzystać z pomieszczeń do pracy indywidualnej i grupowej, pokoju do nauki rodzica z dzieckiem, pracowni z udogodnieniami dla osób niewidzących i niesłyszących i wielu innych. Na szczęście nigdy nie zatraciła swojego wyjątkowego charakteru!
Chcesz skorzystać z księgozbioru BUŁy? Bułka z masłem. Wystarczy, że klikniesz na linki katalogu głównego, e-zasobów, repozytorium UŁ lub biblioteki cyfrowej.