Chcesz zdobywać doświadczenie zawodowe jeszcze podczas studiów? Pomogą Ci w tym praktyki, które na większości kierunków są obowiązkowym elementem programu studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich Uniwersytetu Łódzkiego. Sprawdź, kto koordynuje program praktyk na Twoim wydziale i w których firmach lub organizacjach  możesz stawiać pierwsze kroki w zawodzie:

Pamiętaj, że praktyki studenckie odbywają się zgodnie z zarządzeniem Rektora, a ich przebieg może być dokumentowany w dzienniku praktyk. Dokładny wymiar praktyk jest uzależniony od kierunku, który studiujesz.

Od 01.10.2022 r. praktyki będą realizowane wg zmodyfikowanych zasad zgodnie z nowym zarządzeniem Rektora
Przewidziane zostały przepisy przejściowe dla studentów, którzy są w trakcie realizacji praktyk.

SPRAWDŹ, Z KIM MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWIE PRAKTYK

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Praktyki zawodowe - dr Zbigniew Gruszka

zbigniew.gruszka@uni.lodz.pl

Praktyki zawodowe pedagogiczne - dr Anna Parr-Modrzejewska

anna.parr@uni.lodz.pl

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY

Praktyki zawodowe i zawodowe pedagogiczne – dr Marzena Iwańska

marzena.iwanska@filhist.uni.lodz.pl

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Praktyki zawodowe – dr hab. Agnieszka Bednarek, prof. UŁ

agnieszka.bednarek@biol.uni.lodz.pl

Praktyki zawodowe pedagogiczne – dr hab. Radosław Włodarczyk

radoslaw.wlodarczyk@biol.uni.lodz.pl

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Praktyki zawodowe – dr Jarosława Koperkiewicz-Mordel

kmordel@wpia.uni.lodz.pl

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

Praktyki zawodowe – dr hab. Tomasz Dorożyński, prof. UŁ

tomasz.dorozynski@uni.lodz.pl

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

Praktyki zawodowe i zawodowe pedagogiczne – dr Anna Buła

anna.bula@now.uni.lodz.pl

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Praktyki zawodowe – dr hab. Beata Glinkowska-Krauze, prof. UŁ

beata.glinkowska@uni.lodz.pl

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Praktyki zawodowe i zawodowe pedagogiczne – dr Wioletta Karpińska

wioletta.karpinska@wmii.uni.lodz.pl

FILIA UŁ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Praktyki zawodowe – dr Blanka Gosik

blanka.gosik@uni.lodz.pl

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH

Praktyki zawodowe – dr Paweł Kowalski

pawel.kowalski@uni.lodz.pl 

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

Praktyki zawodowe i zawodowe pedagogiczne – dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska, prof. UŁ

lucyna.wachecka@geo.uni.lodz.pl

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

Praktyki zawodowe – dr Łukasz Albiniak

praktyki.fis@fis.uni.lodz.pl

WYDZIAŁ CHEMII

Praktyki zawodowe i zawodowe pedagogiczne – dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ

anna.zawisza@chemia.uni.lodz.pl