Kształcenie nauczycielskie uregulowane zostało w rozporządzeniu MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019, poz. 1450 ze zm.) oraz w Zarządzeniu nr 82 Rektora UŁ w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Łódzkim. 

Pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela jest dr Anna Wypych-Stasiewicz, prof. UŁ 

Na Uniwersytecie Łódzkim studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela prowadzone są na następujących kierunkach: 

  • Nauczanie chemii, studia II stopnia (Wydział Chemii), 
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie (Wydział Nauk o Wychowaniu). 

Na Wydziale Filologicznym, Wydziale Filozoficzno-Historycznym, Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziale Matematyki i Informatyki, studenci mogą wybrać w ramach studiowanego kierunku specjalność nauczycielską. 

Zarówno studia na kierunku nauczycielskim jak i specjalności nauczycielskiej wiążą się z odbyciem praktyk zawodowych pedagogicznych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w liczbie godzin wynikających ze standardu - rozporządzenie MNiSW  z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Praktyki zawodowe pedagogiczne powinny odbywać się na terenie Łodzi lub w miejscu zamieszkania studenta. 

SPRAWDŹ, Z KIM MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWIE PRAKTYK

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Praktyki zawodowe pedagogiczne - dr Anna Parr-Modrzejewska

anna.parr@uni.lodz.pl

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY

Praktyki zawodowe i zawodowe pedagogiczne – dr Marzena Iwańska

m.iwanska@op.pl

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Praktyki zawodowe pedagogiczne – dr hab. Radosław Włodarczyk

radoslaw.wlodarczyk@biol.uni.lodz.pl

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

Praktyki zawodowe i zawodowe pedagogiczne – dr Anna Buła

anna.bula@now.uni.lodz.pl

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Praktyki zawodowe i zawodowe pedagogiczne – dr Wioletta Karpińska

wioletta.karpinska@wmii.uni.lodz.pl

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

Praktyki zawodowe i zawodowe pedagogiczne – dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska, prof. UŁ

lucyna.wachecka@geo.uni.lodz.pl

WYDZIAŁ CHEMII

Praktyki zawodowe i zawodowe pedagogiczne – dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ

anna.zawisza@chemia.uni.lodz.pl