UBEZPIECZENIA

Jeżeli jesteś polskim studentem lub doktorantem, korzystasz z ubezpieczenia jako członek rodziny osoby ubezpieczonej  w następujących sytuacjach: 

 • do czasu ukończenia 26 roku życia – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych
 • bez ograniczenia wieku – jeżeli posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych; 
 • bez ograniczenia wieku – jeżeli małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (wynikającemu np. ze stosunku pracy) – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na małżonku

Uczelnia zgłosi Cię do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów, jeżeli: 

 • ukończyłeś 26 rok życia i nie podlegajsz obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu 
 • nie posiadasz rodziny, która podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (rodzice, małzonek) 

Dodatkowo zachęcamy Cię do rozważenia zawarcia polisy NW (ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków), która jest nieobowiązkowa, ale może przydać się, gdy np. złamiesz rękę lub przydarzy Ci się inna kontuzja (odpukać!) - nie tylko w czasie roku akademickiego i w budynku uczelni.

Roczna składka ubezpieczenia w tym zakresie na rok akademicki 2023/2024 nie wzrosła i wynosi  62 zł lub 73 zł (w zależności od wybranego wariantu). Ubezpieczenie można zawrzeć wyłącznie poprzez stronę internetową  i opłacić składkę do 15 grudnia 2023 r. (decyduje wpływ składki na konto). Spełnienie tych warunków powoduje, że ubezpieczenie zawarte jest na cały rok akademicki, czyli na okres 1 października 2023-30 września 2024 r. Natomiast zapłata składki po dniu 15 grudnia 2023 r. skutkuje zawarciem umowy ubezpieczenia od następnego dnia po zaksięgowaniu składki na koncie.

W celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Łódzki należy skontaktować się z dziekanatem. Podstawą do zgłoszenia do ubezpieczenia jest złożenie druku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Jak się ubezpieczyć? W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia zapraszamy Cię do Twojego Dziekanatu lub Sekretariatu Szkoły Doktorskiej. Dodatkową polisę możesz wykupić na tej stronie:

STUDENCI ZAGRANICZNI

Jeżeli jesteś posiadaczem Karty Polaka, bądź masz oficjalne zaświadczenie z Ambasady RP, potwierdzający Twoje polskie pochodzenie, to masz uprawnienia do ubezpieczenia w NFZ. Szczegóły otrzymasz e-mailem od BWZ UŁ (tuż przed rozpoczęciem studiów). Jeśli otrzymasz Kartę Polaka w trakcie studiów, poinformuj o tym BWZ, abyśmy mogli Cię ubezpieczyć: bwz@uni.lodz.pl 

Studenci z państw UE, aby mogli korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), muszą posiadać: aktualną legitymację studencką, aktualny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość oraz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), tak zwaną „blue card” - EHIC.

Studenci spoza UE/EFTA mogą:

 • wyrobić dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ); adres: ul. Targowa 35, Łódź,
 • wybrać prywatną firmę ubezpieczającą i oferującą ubezpieczenie zdrowotne, jak również ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

PAKIET MEDICOVER SPORT STUDENT

Studiując w #UniLodz masz dostęp do specjalnej oferty Medicover Sport Student UŁ.  

Siłownia, basen, zajęcia fitness, rozrywka – dzięki pakietowi dla osób studiujących i doktoryzujących się naszej uczelni:

 • zyskasz dostęp nawet do obiektów w całej Polsce 
 • zadbasz o dobrą kondycję, zdrowie i relaks 
 • zwiększysz swoją wydajność, produktywność i kreatywność 
 • aktywnie spędzisz czas ze znajomym. 

Grafika promocyjna pakietu

 

Sprawdź szczegóły oferty Medicover Sport Student UŁ. Jeśli się zdecydujesz, koniecznie w formularzu rejestracyjnym podaj swój uniwersytecki adres e-mail (domena „edu.uni.lodz.pl”). 

Pakiet jest dostępny również dla osób powyżej 25. roku życia. Jak  go uzyskać? To proste:  

 • wejdź na stronę Medicover Sport Student
 • zapoznaj się z regulaminem dostępnym na stronie Medicover Sport Student
 • wybierz pakiet, który Cię interesuje
 • wypełnij formularz z danymi – pamiętaj, by w formularzu wpisać swój uniwersytecki adres mailowy (domena „edu.uni.lodz.pl”)
 • wybierz datę aktywacji pakietu. 
 • opłać zamówienie. 

Ciesz się wieloma obiektami, dostępnymi w Twoim pakiecie Medicover Sport!  Należy też pamiętać, że pracownik obiektu, z którego będziesz korzystać, może poprosić o okazanie legitymacji studenckiej. 

Pobierz aplikację Medicover Sport na system iOS lub Android.

CENTRUM MEDYCZNE VITAPLUS

W ramach ubezpieczenia NFZ możesz skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej w poradni akademickiej.

Centrum Medycznego Vitaplus znajduje się przy ulicy Lumumby 14, na terenie miasteczka akademickiego (czyli na tak zwanym Lumumbowie).

Możesz zapisać się do Centrum Medycznego Vitaplus na kilka sposobów:

 1. poprzez wypełnienie i wysłanie formularza on-line, na podstawie którego otrzymasz deklarację
 2. osobiście w placówce
 3. przez Internetowe Konto Pacjenta
 4. przez profil zaufany