PROFIL PRACOWNIKA: Anna Felisiak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Do zadań Koordynatora i Zespołu Koordynatora należą w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Uniwersytet Łódzki;

2) przygotowanie i koordynacja wdrażania planu działania w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;

3) ustalenie harmonogramu wdrażania planu działania na rzecz zapewnienia dostępności w obszarach objętych ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

4) monitorowanie wdrażania planu działania w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego;

5) monitorowanie procesu zamieszczania i aktualizacji deklaracji dostępności, tworzenie zbiorczej bazy zamieszczanych deklaracji;

6) zlecanie audytów wewnętrznych i zewnętrznych w celu badania aktualnego stanu dostępności; 7) budowanie bazy dostępności (dobrych praktyk) w zakresie dostępności w poszczególnych jednostkach organizacyjnych UŁ;

8) przygotowanie zbiorczych informacji w zakresie rejestru wniosków o udzielenie dostępności i żądania dostępności cyfrowej;

9) budowanie świadomości i promocja w zakresie celowości wdrażania dostępności nie tylko w zakresie minimalnych wymogów ustawowych;

10) przygotowanie zbiorczego raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

11) wsparcie przy organizacji szkoleń z podnoszenia świadomości przy wdrażaniu dostępności na Uniwersytecie Łódzkim;

12) inne zadania wynikające z obowiązków wyżej wymienionych.

Dyrektor Centrum Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów koordynuje zadania wykonywane w zakresie: wspierania studentów i doktorantów w sprawach stypendialno-bytowych, działalności organizacyjnej kół naukowych i organizacji studenckich. Współpracuje z Samorządem Studenckim i Doktoranckim. Realizuje zadania związane z funkcjonowaniem Osiedla Sudeckiego oraz wyznacza cele dla Zespołu ds. rozwoju naukowo-badawczego studentów i doktorantów UŁ i wsparcia organizacji studenckich.

Dyrektor COSSiSiD nadzoruje zadania relaizowane przez Akademickie Centrum Wspracia w zakresie zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego studentów i doktorantów.

Zdania dotyczą planowania i realizacji zadań w zakresie jednostek wchodzących w skład COSiD, ścisła współpraca z Zastępcami, inicjowanie nowych rozwiązań, budowanie sprawnego zespołu pracowniczego, rozwiązywanie bieżących wyzwań.

Wykonuję zdania wynikające z obowiązków określonych przez Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, wraz z innymi członkami Rady wspieram Uczelnię w realizacji misji, służę pomocą i jestem otwarta na każdą współpracę, dążąc do trwałego rozwoju Uczelni.

BIOGRAM

Jestem socjologiem, absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, także Studiów Podyplomowych:

- Public Relations,

- Coaching, Mentoring, Konsulting

- wielu kursów z zakresu life cochingu

ZAINTERESOWANIA

Coaching

piesza turystyka górska

KONTAKT I DYŻURY

e-mail: dostepnosc@uni.lodz.pl

Narutowicza 68 90-136 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 08:00-15:00
wtorek: 09:00-15:00
środa: 08:00-15:00
czwartek: 08:00-15:00
piątek: 08:00-15:00

telefon do sekretariatu: 42-665-51-66

Organizacje studenckie: 42-665-53-38

domy studenckie - sprawy kwaterowania, organizacje studenckie i koła naukowe: 42-665-54-30

Patrice Lumumby 1 91-613 Łódź

jest to telefon do sekretariatu Kanclerzy, który jest punktem kontaktowym z RU: 42-635-40-10

Narutowicza 68 90-136 Łódź