PROFIL PRACOWNIKA: Anna Felisiak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Dyrektor Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów koordynuje zadania wykonywane w zakresie: Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów, Rekrutacji i Toku Studiów, Spraw Doktoranckich, Akademickiego Centrum Wsparcia i Osiedla Studenckiego i domów studenckich, Zespołu ds. rozwoju naukowo-badawczego studentów i doktorantów UŁ i wsparcia organizacji studenckich.

Zdania dotyczą planowania i realizacji zadań w zakresie poszczególnych jednostek, wchodzących w skład COSiD, ścisła współpraca z Zastępcami, inicjowanie nowych rozwiązań, budowanie sprawnego zespołu pracowniczego, rozwiązywanie bieżących wyzwań.

Wykonuję zdania wynikające z obowiązków określonych przez Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, wraz z innymi członkami Rady wspieram Uczelnię w realizacji misji, służę pomocą i jestem otwarta na każdą współpracę, dążąc do trwałego rozwoju Uczelni.

BIOGRAM

Jestem socjologiem, absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, także Studiów Podyplomowych:

- Public Relations,

- Coaching, Mentoring, Konsulting

- wielu kursów z zakresu life cochingu

ZAINTERESOWANIA

Coaching

piesza turystyka górska

KONTAKT I DYŻURY

telefon do sekretariatu: 42-665-51-66

Organizacje studenckie: 42-665-53-38

domy studenckie - sprawy kwaterowania, organizacje studenckie i koła naukowe: 42-665-54-30

Patrice Lumumby 1/3 (Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów Sprawy Bytowe) 91-613 Łódź

jest to telefon do sekretariatu Kanclerzy, który jest punktem kontaktowym z RU: 42-635-40-10

Narutowicza 68 (Rektorat UŁ, I piętro) pokój: 107, 111 90-136 Łódź