Uniwersytet Łódzki

Opis zadań

Jesteśmy młodą, kreatywną uczelnią, która odważnie patrzy w przyszłość. Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich szkół wyższych – na 12 wydziałach (i w Filii w Tomaszowie Mazowieckim) studiuje 27 tysięcy osób. Nad procesem kształcenia studentów czuwa prawie 3700 pracowników, w tym ponad 2200 nauczycieli akademickich.

Naszą misją jest budowanie doskonałości naukowej oraz, poprzez doskonałość dydaktyczną, umożliwienie osiągnięcia sukcesu swoim studentom, ich rozwój jako światłych i odpowiedzialnych obywateli, oddanych w swoim życiu czynieniu wspólnego dobra.

Za cel stawiamy sobie osiągnięcie statusu jednej z najlepszych w Polsce oraz liczącej się w Europie multidyscyplinarnej uczelni. Chcemy być miejscem zdobywania wiedzy przez studentów z Polski i z zagranicy, a także prestiżowym miejscem pracy, prowadzenia badań naukowych i kształcenia na różnych poziomach zdobywania wiedzy. Naszą ambicją jest stanie się kuźnią elit życia naukowego, społecznego i gospodarczego regionu i kraju oraz cenionym partnerem do nawiązywania współpracy dla podmiotów krajowych i zagranicznych.

Dane kontaktowe

Uniwersytet Łódzki

 • Narutowicza 68 90-136 Łódź
 • Pomorska 171/173 90-236 Łódź
 • Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 27a 90-219 Łódź
 • Banacha 12/16 90-237 Łodź
 • Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź
 • POW 3/5 90-255 Łódź
 • Pomorska 46/48 91-408 Łódź
 • Matejki 22/26 90-237 Łódź
 • Stefana Banacha 22 90-238 Łódź
 • Konstytucji 3 Maja 65/67 97-200 Tomaszów Mazowiecki
 • Składowa 43 90-127 Łódź
 • Kopcińskiego 31 90-142 Łódź
 • Pomorska 149/153 90-236 Łódź
 • Tamka 12 91-403 Łódź
tel: 42-635-40-02 e-mail: www: https://www.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Filologiczny

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Zarządzania

Administracja

Jednostki Ogólnouczelniane