Katedra Prawa Pracy

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Opis zadań

Katedra Prawa Pracy prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną z zakresu szeroko pojętego prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa socjalnego oraz polityki społecznej. Powyższe obszary stanowią przedmiot zainteresowań z perspektywy prawa polskiego, międzynarodowego, europejskiego oraz prawa Unii Europejskiej.

W Katedrze działają trzy Zakłady:

1. Zakład Prawa Stosunków Pracy

2. Zakład Prawa Ochrony Pracy

3. Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej

Podejmowana aktywność naukowa i dydaktyczna dotyczy przede wszystkim problematyki:

− prawa stosunku pracy (aksjologia prawa pracy, zasady prawa pracy, podstawy prawne zatrudnienia, powstanie, zmiana i ustanie stosunku pracy, zwolnienia grupowe, nietypowe formy zatrudnienia, wynagrodzenie za pracę, czas pracy, urlopy pracownicze, ochrona danych osobowych, ochrona prywatności w zatrudnieniu, zatrudnianie młodocianych i dzieci, zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, prawo urzędnicze, stosunki pracy w administracji publicznej);

− prawa ochrony pracy (aksjologia prawa ochrony pracy, zakres podmiotowy prawa ochrony pracy, przedmiot prawa ochrony pracy, ochrona zdrowia i życia pracowników, nadzór nad ochroną pracy, prawne aspekty funkcjonowania inspekcji pracy, ochrona rodziny w prawie pracy,);

− zbiorowego prawa pracy (źródła prawa pracy, porozumienia zbiorowe i regulaminy);

− prawa rynku pracy (prawne aspekty zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, model prawny pośrednictwa pracy, formy prawne aktywizacji zawodowej bezrobotnych, status prawny bezrobotnego, administracja pracy, zabezpieczenie społeczne w razie bezrobocia);

− prawa ubezpieczeń społecznych (aksjologia prawa ubezpieczeń społecznych, zasady prawa ubezpieczeń społecznych, organizacja i finansowanie systemu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, postępowanie z zakresu ubezpieczeń społecznych, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, uprawnienia osób z niepełnosprawnościami);

− polityki społecznej (globalna i lokalna polityka zatrudnienia, globalna i lokalna polityka rynku pracy, polityka zatrudniania migrantów, polityka społeczna w UE, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw).

Przy Katedrze Prawa Pracy działają studia podyplomowe: − BHP − Kadry i Płace − Ochrony Danych Osobowych − Prawo pracy dla menedżerów − Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami prawa pracy

Pracownicy Katedry prowadzą: ● Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją ● Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia ● Centrum Porównawczego Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ● Polską Sieć Naukową Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE

Pracownicy Katedry powołali AI Work Team - Zespół badawczy ds. prowadzenia badań nad skutkami rozwoju sztucznej inteligencji i innych nowoczesnych technologii dla rynku pracy oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Nasi pracownicy działają w Centrum Studiów Migracyjnych UŁ, są również wykładowcami w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ.

Projekty badawcze realizowane przez pracowników Katedry Prawa Pracy:

− „W poszukiwaniu modelu przeciwdziałania bezrobociu wśród osób starszych - analiza prawna” (NCN, OPUS 5);

− „W poszukiwaniu prawnego modelu samozatrudnienia w Polsce. Analiza prawno-porównawcza” (NCN, OPUS 15);

− “Polityki społeczne na rzecz pełnej dorosłości” (NCN, OPUS 8);

− “Fairness, freedom and Industrial Relations across Europe: UP AND DOWN THE MEAT VALUE CHAIN - MEAT.UP.FFIRE” (Komisja Europejską, VP/2017/004/0035);

− “Irel- Smarter Industrial relations to address new technological challenges in the world of work- iREL" (Komisja Europejska, VS/2019/0081);

− “Varieties of industrial relations in aviation lockdown – VIRAL (Komisja Europejska, VP/2020/004);

− “Posting of workers before National courts” (European Trade Union Institute);

− “Mapping the rules on posting and short-term migration third country nationals (TCNs): the legal framework and practice in the European Union and EFTA countries” (European Trade Union Institute);

− “Shifting Labor Frontiers. The Recruitment of South Asian Migrant Workers to The European Union” (Federatie Nederlandse Vakbeweging);

− “The interaction between EU trade commitments and immigration rules in EU Member States” (Radboud University Nijmegen);

− “Digitalization, robotization and new technologies in the agricultural sector in Poland” (Programa Operacional Inclusão Social e Emprego);

− Liczne projekty finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji celowej dla młodych naukowców.

Cykliczne wydarzenia organizowane przez Katedrę Prawa Pracy:

− Seminaria Szubertowskie (2010-2018)

− Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy (2013-2019)

− Konferencje naukowe dotyczące pracy zdalnej (2021)

Pracownicy Katedry działają w organach uczelnianych, m.in.: Senatu UŁ; Rady Szkoły Doktorskiej; Komisji Rektorskiej UŁ ds. Regulaminu Studiów; Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów UŁ; Komisji Antymobbingowej UŁ. Pełnią również funkcje Rzeczników Dyscyplinarnych ds. Studentów i Doktorantów UŁ.

W ramach Wydziału Prawa i Administracji UŁ pracownicy Katedry są Członkami, m.in. Rady Wydziału, Zespołu Programowego, Wydziałowej Komisji Wyborczej, Wydziałowej Komisji Oceniającej.

Pracownicy Katedry są Członkami m.in.: Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych; Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy; International Labour and Employment Relations Association. Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej jest afiliowany przy międzynarodowej sieci Labour Law Research Network (LLRN). Pracownicy tego Zakładu wchodzą przy tym w skład Advisory Board LLRN, a także Academic Board of Marco Biaggi Foundation Doctoral Research Programme (PhD) in Labour, Development and Innovation.

Pracownicy Katedry czynnie uczestniczą w pracach legislacyjnych, sporządzaniu ekspertyz, opinii prawnych i raportów. Na stałe współpracują z Centrum Wspierania Rad Pracowników. Przy Katedrze Prawa Pracy działa Koło Naukowe Prawa Pracy.

Dane kontaktowe

Katedra Prawa Pracy

  • Kopcińskiego 8/12 (pokój sekretariatu) pokój: 3.02 90-232 Łódź
tel: 42-635-64-42 e-mail: www: https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/instytuty-katedry-zaklady/katedra-prawa-pracy.html

Skład osobowy

Lista jednostek