Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej

Opis zadań

Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej prowadzi działalność naukową w zakresie:

  • prawa ubezpieczeń społecznych (aksjologia prawa ubezpieczeń społecznych, zasady prawa ubezpieczeń społecznych, organizacja i finansowanie systemu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, postępowanie z zakresu ubezpieczeń społecznych, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, uprawnienia osób z niepełnosprawnościami);<u1:p></u1:p>

polityki społecznej (globalna i lokalna polityka zatrudnienia, globalna i lokalna polityka rynku pracy, polityka zatrudniania migrantów, polityka społeczna w UE, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw).<u1:p>
</u1:p>

<u1:p></u1:p>

Dane kontaktowe

Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej

  • Kopcińskiego 8/12 (pokój sekretariatu) pokój: 3.02 90-232 Łódź
tel: 42-635-64-42 e-mail: www: https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/instytuty-katedry-zaklady/katedra-prawa-pracy.html

Skład osobowy