PROFIL PRACOWNIKA: Edyta Bielak-Jomaa

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Do zadań Centrum należy w szczególności:

  1. prowadzenie badań nad prawnymi problemami ochrony danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym,
  2. udzielanie pomocy we wskazywaniu kierunków legislacyjnych rozwiązań umożliwiających prawidłowe przetwarzanie danych osobowych i bezpieczeństwa danych osobowych,
  3. opiniowanie projektów ustawodawczych związanych z ochroną danych osobowych i zarządzaniem informacją,
  4. podjęcie prac badawczych nad praktycznym znaczeniem danych osobowych,
  5. opracowywanie raportów dotyczących ochrony danych osobowych i problemów z tym zagadnieniem związanych, odnoszących się do poszczególnych branż i sektorów,
  6. sporządzanie opinii prawnych i dokumentacji przetwarzania danych osobowych, tworzenie polityki informacyjnej, instrukcji, upoważnień, ewidencji i procedur przetwarzania danych osobowych,
  7. organizowanie debat, seminariów i konferencji naukowych,
  8. przygotowywanie publikacji naukowych będących wynikiem działalności naukowo-badawczej.

W ramach prac dydaktycznych:

- prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria);

- przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń;

- prowadzenie oraz recenzowaniem prac magisterskich/licencjackich.

W ramach prac naukowych:

- prowadzenie badań m.in. w następujących obszarach: prawo pracownika do prywatności, ochrona danych osobowych w prawie pracy, prawne problemy bezrobocia i rynku pracy, problematyka ochrony prywatności i danych osobowych sygnalistów, ochrona pracy osób niepełnosprawnych, ochrona danych osobowych i praw pacjentów, wpływ technologii i sztucznej inteligencji na prawo pracy i rynek pracy, neuroprawo i jego wpływ na prawo pracy;

- organizowanie konferencji naukowych i udział w nich;

- udział w projektach i grantach naukowych i badawczych.

W ramach prac organizacyjnych:

- funkcja Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją;

- funkcja IOD UŁ;

- członek Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Inspektor ochrony danych realizuje min. zadania polegające na:

1. informowaniu administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich w związku z przetwarzaniem danych i doradzaniu im w tej sprawie,

2, monitorowaniu przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych,

3. udzielaniu na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowaniu jej wykonania,

4. współpracy z organem nadzorczym,

5. pełnieniu funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzeniu konsultacji we wszelkich innych sprawach.

KONTAKT I DYŻURY

e-mail: codo@wpia.uni.lodz.pl

Kopcińskiego 8/12 pokój: 3.23 90-232 Łódź

Dyżury

czwartek: 15:30-16:30

tel: 42-635-64-42

e-mail: ejomaa@wpia.uni.lodz.pl

Kopcińskiego 8/12 pokój: 3.02 90-232 Łódź

Dyżury

czwartek: 13:00-14:00

tel: 42-635-42-14

e-mail: iod@uni.lodz.pl

Jana Matejki 34A 90-237 Łódź