Inspektor Ochrony Danych z Biurem Ochrony Danych

Opis zadań

Inspektor Ochrony Danych z Biurem Ochrony Danych realizują zadania polegające m.in. na:

1. informowaniu administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich w związku z przetwarzaniem danych i doradzaniu im w tej sprawie,

2. monitorowaniu przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych,

3. udzielaniu na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowaniu jej wykonania,

4. współpracy z organem nadzorczym,

5. pełnieniu funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzeniu konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Dane kontaktowe

Inspektor Ochrony Danych z Biurem Ochrony Danych

Skład osobowy