Oddział Opracowania Zbiorów

Opis zadań

Oddział Opracowania Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego realizuje zadania związane z opracowaniem merytorycznym i technicznym druków zwartych, wydawnictw ciągłych i dokumentów elektronicznych, aktualizacją informacji o zbiorach w katalogach biblioteki i ewidencją materiałów bibliotecznych. <s></s>

Do zadań pracowników Oddziału należą:

 • opracowywanie i wprowadzanie do bazy opisów bibliograficznych druków zwartych, wydawnictw ciągłych i dokumentów elektronicznych (wydanych od XIX wieku) oraz rekordów kartotekowych w kliencie oprogramowania aktualnie użytkowanego w Bibliotece UŁ, zgodnie z obowiązującymi formatami i przepisami katalogowania, zarówno z bieżącego wpływu, jak i w ramach katalogowania retrospektywnego;
 • sporządzanie charakterystyki przedmiotowej dokumentów na potrzeby posiadanych w bazie rekordów bibliograficznych, zgodnie z aktualnie stosowanymi w Bibliotece UŁ językami informacyjno-wyszukiwawczymi;
 • modyfikacje rekordów bibliograficznych w bazie lokalnej w zakresie opracowania formalnego i charakterystyki przedmiotowej druków zwartych, wydawnictw ciągłych i dokumentów elektronicznych;
 • sporządzanie rekordów zasobu i rekordów egzemplarza;
 • melioracje bazy komputerowej i cyfrowego katalogu kartkowego zgodnie z aktualnymi potrzebami (protokoły selekcji i zagubień, przeniesienia egzemplarzy między działami, uzupełnienia, katalogowanie retrospektywne);
 • modyfikacje i melioracje rekordów egzemplarza zgodnie z zasadami obowiązującymi w Bibliotece UŁ, przy zachowaniu procedur związanych z prawidłowym przebiegiem współpracy międzybibliotecznej;
 • opracowanie techniczne druków zwartych, wydawnictw ciągłych oraz wybranych kolekcji specjalnych zgodnie z potrzebami biblioteki (z nowego wpływu, z przeniesień, z oprawy);
 • przygotowanie i przekazanie do oprawy wydawnictw ciągłych i kolekcji specjalnych oraz kontrolę zbiorów wracających z oprawy pod kątem prawidłowości jej wykonania i kompletności tomów;
 • prace techniczne związane z kompletowaniem woluminów oprawnych czasopism oraz z obsługą druków zakwalifikowanych jako zbędne;
 • kompletowanie czasopism przechowywanych w magazynie;
 • ewidencja materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i wewnętrznymi regulacjami Biblioteki UŁ.

Dane kontaktowe

Oddział Opracowania Zbiorów

 • Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź
tel: 42-635-64-68 e-mail: www: https://www.lib.uni.lodz.pl

Skład osobowy