PROFIL PRACOWNIKA: Kamila Jędrychowska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ


- sporządzanie rekordów zasobu i egzemplarza wydawnictw ciągłych

- melioracje bazy komputerowej i cyfrowego katalogu kartkowego

- współpraca z innymi agendami BUŁ w zakresie realizacji procesów opracowania dokumentów

KONTAKT I DYŻURY