PROFIL PRACOWNIKA: Teresa Bednarek

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

z-ca Kierownika Oddziału Opracowania Zbiorów

Inwentaryzacja zasobów bibliotecznych.

Wprowadzanie i modyfikowanie rekordów egzemplarza w systemie Symphonia.

Melioracja katalogu kartkowego.

Dyżury ogólne i w magazynie.

KONTAKT I DYŻURY

kierownik pokój M 12: 42-635-60-35