Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego

Opis zadań

Profil badawczy

Profil badawczy pracowników Katedry BCiPF koncentruje się wokół bankowości centralnej, bankowości komercyjnej i szeroko pojętego pośrednictwa finansowego. Przemiotem zainteresowań pracowników Katedry są także: ochrona/bezpieczeństwo na rynkach finansowych, społeczny i etyczny kontekst działaności finansowej, finanse behawioralne, finasne publiczne, rewitalizacja, rynki pieniężne i kapitałowe, bancassurance. W ramach ujęcia makroekonomicznego interesuje nas zrównoważony rozwój i ewolucja mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych, oddziaływania polityki pieniężnej na gospodarkę. Poruszamy zagadnienia dotyczące wpływu polityki banku centralnego na stabilność systemu finansowego, koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej (policy mix). Przedmiotem analiz jest także instrumentarium i jego skuteczność wykorzystywana w ramach polityki pieniężnej przez bank centralny. W ramach ujęcia mikroekonomicznego: mechanizmy oddziaływania na klientów rynków finansowych (racjonalizacja dochodów budżetowych), ocena wyników funduszy inwestycyjnych, analizy preferencji, ryzyka i skłonności inwestorów i znaczenie czynników behawioralnych w decyzjach finansowych.

Najwazniejsze projekty

Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego realizuje projekty badawcze oraz projekty dydaktyczne.

Projekty edukacyjne realizowane przez pracowników Katedry:

Projekty badawcze realizowane przez pracowników Katedry:

Projekty biznesowe:

  • Konsekwencje zewnętrznych obciążeń regulacyjnych i fiskalnych dla potencjału akcji kredytowej banków. EKSPERTYZA przygotowana na zamówienie Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Program Analityczno-Badawczy.

Oferta komercyjna

Analiza portfeli kredytowych, w szczególności kredytów mieszkaniowych, kredytów dla przedsiębiorstw. Ocena funkcjonowania isntytucji sieci bezpieczeństwa finasowego. Rola banków e finansowaniu projektów innowacyjnych. wymagania regulacyjne (pakiet bankowy -CRDV/CRRII, BRRDII/SRMRII) i ich wpływ na przyszłosć sektora bankowego w Polsce.Dane kontaktowe

Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego

  • Rewolucji 1905r 39 Łódź 90-214 Łódź
tel: 42-635-51-89 www: http://www.kbcipf.uni.lodz.pl/

Skład osobowy