PROFIL PRACOWNIKA: Dagmara Hajdys

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  1. Prowadzenie badań naukowych w zakresie finansów jednostek samorządu terytorialnego, alternatywnych form finansowania inwestycji publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, rewitalizacji.
  2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości.
  3. Opieka naukowa nad pracami licencjackimi i magisterskimi.
  4. Opiekun specjalności "Decyzje finansowe" na studiach niestacjonarnych I stopnia wraz z dr Magdaleną Ślebocką.
  5. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma "Finanse i prawo finansowe. Journal of Finance and Financial Law".
  6. Członek Rady Wydziału oraz Wydziałowej Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse.
  7. Menadżer ds. sektora finansowego w Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego dla kierunku BiFC.
  8. Opiekun Studenckiej Kliniki Finansów.

KONTAKT I DYŻURY

nr telefonu pokoju T 403: 42-635-53-44

Rewolucji 1905r 39 Łódź 90-214 Łódź