PROFIL PRACOWNIKA: Radosław Witczak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie badań naukowych w zakresie:
funkcjonowania systemu podatkowego i administracji skarbowej, szacowania podstawy opodatkowania, cen transferowych.

Działalność dydaktyczna – prowadzone przedmioty
Rachunkowość finansowa, Rozliczenia podatkowe, Ordynacja podatkowa i procedury kontrolne, Niekonwencjonalne formy finansowania a podatki, Strategie podatkowe firmy rodzinnej

BIOGRAM

Zainteresowania naukowe: podatki, finanse publiczne, optymalizacja obciążeń podatkowych, ucieczki przed podatkami, szacowanie podstawy opodatkowania, ceny transferowe, rachunkowość finansowa

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania pozanaukowe: historia, religia, wychowywanie dzieci

OSIĄGNIĘCIA

R. Witczak, A. Zimny, The economic nature of deferred income and the accuracy of the assessment of financial condition ratios, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 45 (1), 2021

R. Witczak, A. Zimny, Wpływ stopnia ryzyka na wysokość cen transferowych w przypadku pożyczek między podmiotami powiązanymi, Ekonomia Międzynarodowa, nr 31 (2020);

Radosław Witczak, Iwona Dorota Czechowska, Joanna Maria Stawska (2020) Bezpieczeństwo i stabilność systemu finansowego. Perspektywa makro- i mikroekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Radosław Witczak, Tomasz Florczak (2019) The Changes in the Polish Tax System and their Influence on the Tax Evasion, "European Financial Systems 2019. Proceedings of the 16 th International Scientific Conference",

R. Witczak, A. Zimny (2018) Rozliczenia międzyokresowe a analiza płynności na przykładzie podmiotów leczniczych regionu łódzkiego, "Handel Wewnętrzny", nr 6 (377)

Radosław Witczak (2018) The Use of Different Methods of the Tax Base Estimation in Income Taxes in the Light of SAC Rulings in 2017 in Poland, "EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2018. PROCEEDINGS OF THE 15th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE",

R. Witczak (2018), Dokumentowanie kosztów w szacowaniu podstawy opodatkowania w podatkach dochodowych w świetle orzecznictwa NSA, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 363 (14)/2018

R.Witczak (2018), The Use of Different Methods of the Tax Base Estimation in Income Taxes in the Light of SAC Rulings in 2017 in Poland, [in:] J. Nešleha (ed.), F. Hampl (ed.), M. Svoboda (ed.) European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference, Brno, 2018

R.Witczak (2017), The selected issues of tax legislation on the use of estimation method based on expenses for physicians’ income calculation in the case of tax fraud in Poland, [in:] J. Nešleha, T. Plíhal, K. Urbanovský (ed.) European financial systems 2017. Proceedings of the 14th international scientific conference, Brno, 2017

R. Witczak (2017), The Use of different Methods of the Tax Base Estimation in the Light of SAC Ruling in 2014, Entrepreneurship and Management Vol XVIII, No1, Part 1.;

R. Witczak (2017), Nowe zmiany w świecie podatków na IV kwartał 2017, Finanse i Prawo Finansowe (Journal of Finance and Financial Law), 4/2017

R. Witczak (2016), The use of estimation method based on expenses for physicians’ income calculation, The Humanities and Social Sciences Review, Volume 05, Number 02

R. Witczak (2016), The selected issues of tax legislation on employment costs calculation in healthcare in Poland, Economics & Sociology; Vol 9 No 3

R. Witczak (2016), The use of tax base estimation methods for income tax purposes in the health institutions [in:] (ed.) P. Romaniuk, E. Grochowska-Niedworok, Health for Public, Public for Health. Heath systems in V4 countries, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin

R. Witczak (2016), The incorrectness of estimating of tax base in income taxes in the verdicts of Supreme Administrative Court in 2014 in Poland, [w:] Jan Krajiček, Karel Urbanovsky, Josef Nešleha (ed.), European Financial Systems 2016. Proceedings of the 13th International Scientific Conference, Masaryk University; Brno

doktorat "Metody przeciwdziałania ucieczkom przed podatkami dochodowymi na przykładzie cen transferowych"

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-53-46

Rewolucji 1905r 39 (Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego) Łódź 90-214 Łódź

Dyżury

środa: 11:30-12:30
piątek: 16:40-17:10