Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji

Opis zadań

Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji została założona na UŁ w 1945 roku przez prof. Helenę Radlińską. Obecnie w Katedrze prowadzone są badania w następujących tematach:

Antropologia filozoficzna i pedagogika egzystencjalna, etyka, kategoria Innego w dyskursie społeczno-pedagogicznym

Pedagogizacja rzeczywistości społecznej, rządomyślność i (Auto) Krytyczna Pedagogika Społeczna

Interpretatywne metody badań i diagnozowania, Participatory Action Research

Doświadczenia życiowe byłych wychowanek i wychowanków placówek resocjalizacyjnych oraz użytkowników mieszkań treningowych

Przedwczesne macierzyństwo wychowanek placówek resocjalizacyjnych

Dorosłe dzieci z rodzin rozbitych

Kariery instytucjonalne recydywistów

Rodzice (dorosłych) osób pijących alkohol problemowo oraz osadzonych w zakładach karnych

Przemoc domowa, dręczenie rówieśnicze z perspektywy świadków

Praca/edukacja anty-dyskryminacyjna ( http://allinc.eu; http://wiselifeproject.com) oraz równościowa ( https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/empowering...)

Empowerment w pracy z młodzieżą, "Mała rewitalizacja podwórek" ( https://www.t-factor.eu/), zubożałe sąsiedztwa, świetlice środowiskowe

Zrozumieć bezdomność: społeczne położenie osób w kryzysie bezdomności, w tym młodych dorosłych

Podejścia mediacyjne w przestrzeni szkoły, mediacje nieletnich

Środki wychowawcze wobec nieletnich z orzeczeniem o demoralizacji

Wzmacnianie więzi rodzinnych w warunkach izolacji więziennej

Analiza aktywności asystentów rodziny

Działania kuratorów sądowych w terenie

Wychowawca i małe dziecko w żłobku – perspektywa społeczno-pedagogiczna

Klimat wychowawczy placówek wychowawczych

Świat społeczny pedagogów resocjalizacyjnych

Społeczno-pedagogiczne konteksty terapii uzależnień

Katedra jest również organizatorem otwartych Warsztatów Pedagogiki Interpretatywnej (pedagogika.interpretatywna@gmail.com), comiesięcznych spotkań, podczas których analizowane są materiały badawcze, teksty empiryczne i teoretyczne.

Dane kontaktowe

Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji

  • Pomorska 46/48 pokój: 216, budynek B 91-408 Łódź
tel: 42-665-50-50 e-mail:

Skład osobowy