18 marca, 2021 r.

Granty IDUB #UniLodz – badania i praca z osobami bezdomnymi

Granty IDUB #UniLodz – badania i praca z osobami bezdomnymi

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

Za nami rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza UŁ. Jednym z finansowanych działań jest projekt dr Małgorzaty Kostrzyńskiej z Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, która w ramach Grantu dla młodych badaczy zajmie się zagadnieniem pracy z osobami doświadczającymi bezdomności.


I edycja konkursu IDUB UŁ – podsumowanie


- Mam doświadczenie w prowadzeniu badań oraz w pracy z osobami doświadczającymi bezdomności. Przez wiele lat były to badania etnograficzne, partycypacyjne na ulicach Łodzi. Towarzyszyłam m.in. mężczyznom doświadczającym bezdomności pozostającym poza systemem pomocy instytucjonalnej oraz tym, którzy samodzielnie założyli stowarzyszenie i prowadzili hostel. Realizowałam takie projekty, jak Skrzynka „Domni – Bezdomni” czy „Łódź (dla) Bezdomnych - mówi dr M. Kostrzyńska.


I dodaje:


- Przedmiotem planowanego badania jest rekonstrukcja procesu wychodzenia z bezdomności oraz barier i sił w ich przekraczaniu. Chciałabym wypracować praktyczne wskazania dla pracy z osobami w kryzysie bezdomności.


Planowane badanie zakłada zdobycie nowej wiedzy na temat „starego” zjawiska, jakim jest bezdomność. Pozwoli umiejętnie dopasować działania pomocowe do odpowiedniego „typu” osoby i etapu wychodzenia z bezdomności, na którym się znajduje, rozpoznawać swoistą „gotowość” do zmiany.


Badaczka będzie towarzyszyć uczestnikom w ich działaniach, stąd naturalną techniką jest obserwacja i podejście action research.


Oryginalnym pomysłem jest koncentracja nie tylko na poznaniu, ale i działaniu, na skutek wypracowania konkretnych przesłanek dla praktyki pracy z osobami bez domu. Wyniki badań mogą być cenne dla badaczy, akademików, studentów zajmujących się bezdomnością, ale i praktyków, na co dzień pracujących z osobami bez domu, których refleksyjność i profesjonalne działanie potrzebuje zaplecza aktualnych badań.


Dr M. Kostrzyńska zakłada, że wyniki pozwolą wymiernie wesprzeć organizacje pozarządowe, z którymi współpracuje od lat (prowadzenie szkoleń, projekty, kierowanie projektem Skrzynka Domni – Bezdomni w latach 2015-2017, współtworzenie Łódzkiego Partnerstwa w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności, w latach 2014 - 2020), umożliwiając wymianę doświadczeń. Realizowana w przeszłości współpraca z władzami miasta (projekty, konsultacje) umożliwia prezentację wyników i ich aplikację do systemowych działań wspierających osoby bez domu.


Aktualnie badaczka jest w trakcie tworzenia Rady ds. rozwiązywania bezdomności jako organu doradczego przy Prezydencie Miasta Łodzi. W skład Rady wchodzić będą reprezentanci organizacji pozarządowych, jednostek Urzędu Miasta, biznesu oraz osób w kryzysie bezdomności. Celem Rady będzie opracowanie i wdrożenie systemowych zmian na rzecz wspierania osób w kryzysie bezdomności, na terenie Łodzi.


Doktor UŁ nagrodzona za pracę na temat bezdomności

UŁ komentuje: Bezdomność i jej oblicza

Dr Małgorzata Kostrzyńska laureatką Nagrody im. Artura Rojszczaka


dr Małgorzata Kostrzyńska – pedagog społeczny, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz członek Centrum Innowacji Społecznych UŁ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na bezdomności, streetworkingu, włączaniu i wyłączaniu społecznym, stygmatyzacji, systemie pomocy społecznej. Badania łączy z działaniem na rzecz zmiany sytuacji życiowej osób doświadczających bezdomności.


Granty IDUB #UniLodz – badania o formach zatrudnienia w Polsce

Granty IDUB #UniLodz – suplementy diety a metale ciężkie
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Tekst: dr Małgorzata Kostrzyńska, Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Nowy pomysł na Komitet Rewitalizacji – konsultacje społeczne
Następna wiadomość Historyczne przygody Jerzego Giedroycia