4 marca, 2021 r.

Granty IDUB #UniLodz – badania o formach zatrudnienia w Polsce

Granty IDUB #UniLodz – badania o formach zatrudnienia w Polsce

fot. źródło prywatne

Podsumowanie I edycji konkursu IDUB UŁ za nami. To kilkaset wniosków aplikacyjnych na projekty naukowe, konkurs o nagrodę Rektora dla wybitnych badaczy, możliwość zatrudnienia kilkudziesięciu utytułowanych naukowców z zagranicy na większości wydziałów UŁ. Jednym z finansowanych projektów jest projekt dr Agaty Matuszewskiej-Kubicz z EkSoc UŁ, która w ramach Grantu dla młodych badaczy zajmie się zagadnieniem porównania samozatrudnienia ekonomicznie zależnego i pracowników etatowych. Gratulujemy!


I edycja konkursu IDUB UŁ – podsumowanie


Ze względu na rosnące znaczenie elastycznych form zatrudnienia, poszukując ofert pracy coraz częściej możemy spotkać się z wyborem pomiędzy umową o pracę, a tzw. kontraktem B2B. O ile klasyczna umowa o pracę oparta na kodeksie pracy wydaje się jasną i powszechnie stosowaną formą współpracy z pracodawcą, o tyle druga opcja budzi nieco więcej pytań i wątpliwości.


- Od strony formalnej tzw. kontrakt B2B polega najczęściej na założeniu własnej działalności gospodarczej i świadczeniu usług dla wybranego „pracodawcy”. Warto pamiętać, iż w takiej sytuacji świadczący usługi – przedsiębiorca, samozatrudniony - nie podlega zapisom kodeksu pracy i co do zasady nie musi wykonywać pracy pod kierownictwem, w miejscu i czasie wskazanym przez przełożonego, jak ma to miejsce w przypadku umowy o pracę – mówi dr Agata Matuszewska-Kubicz.


Jednak szczególnym rodzajem opisywanego samozatrudnienia jest samozatrudnienie ekonomicznie zależne dotyczące sytuacji, w której przedsiębiorca „świadczy swoje usługi wyłącznie bądź w przeważającym zakresie na rzecz jednego podmiotu w sposób zbliżony do świadczenia pracy odbywającego się w ramach stosunku pracy”, co stanowi sytuację pośrednią między umową o pracę a klasycznym samozatrudnieniem.


- Zagadnienie porównania samozatrudnienia ekonomicznie zależnego a stosunku pracy zostało poruszone głównie w dyscyplinie nauk prawnych, brakuje jednak szerszej analizy na gruncie zarządzania zasobami ludzkimi. Interesująca zatem wydaje się kwestia, jakie są podobieństwa i różnice w traktowaniu przez organizacje samozatrudnionych ekonomicznie zależnych i pracowników etatowych – dodaje badaczka.


Jak przebiega proces rekrutacji w jednej i drugiej grupie? Jakie są różnice w organizacji pracy? Jak przedstawiciele jednej i drugiej grupy są wynagradzani i motywowani? Na te i inne pytania odpowiedzi będzie poszukiwać nowy projekt badawczy „Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec samozatrudnionych ekonomicznie zależnych i pracowników etatowych” koordynowany przez dr Agatę Matuszewską-Kubicz w ramach Grantu dla młodych badaczy (konkurs Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza).


dr Agata Matuszewska-Kubicz - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, magister psychologii doradztwa zawodowego i organizacji, trener umiejętności psychospołecznych. Obecnie adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz specjalista ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują następujące zagadnienia: zarządzanie zasobami ludzkimi, kompetencje na rynku pracy, zmiany na ryku pracy, psychologia pracy, przedsiębiorczość, marka pracodawcy, kariera zawodowa.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Tekst: dr Agata Matuszewska-Kubicz, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Logistyki i Informatyki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Stajnia Jednorożców dziełem sztuki? – podcast Centrum Kultury UŁ
Następna wiadomość Ekonomia z certyfikatem akredytacyjnym „Studia z przyszłością”