PROFIL PRACOWNIKA: Agata Matuszewska-Kubicz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • realizacja badań naukowych z obszaru rynku pracy i zarządzania zasobami ludzkimi (m.in. kompetencje przyszłości, zmiany na rynku pracy, marka pracodawcy)
 • udział i koordynowanie projektów naukowo-badawczych
 • upowszechnianie wyników badań w postaci artykułów i publikacji naukowych
 • udział w konferencjach naukowych
 • przygotowywanie i realizacja zajęć dydaktycznych z obszaru m.in. kompetencji miękkich, planowania kariery zawodowej, przedsiębiorczości, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii pracy
 • działalność organizacyjna na rzecz katedry, instytutu i wydziału

 • prowadzenie indywidualnego doradztwa ds. przedsiębiorczości dla studentów/-tek UŁ
 • projektowanie i realizacja szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy
 • współtworzenie inicjatyw na rzecz przedsiębiorczości,m.in. Akademia Przedsiębiorczości UniLodz; Ideathon UniLodz
 • wsparcie w zakresie tworzenia modelu biznesowego i biznes planu
 • informowanie o instytucjach otoczenia biznesu wspierających przedsiębiorczość oraz możliwościach uzyskania wsparcia finansowego dla planowanej działalności gospodarczej
 • projektowanie i realizacja szkoleń z obszaru kompetencji miękkich

BIOGRAM

dr Agata Matuszewska-Kubicz - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, magister psychologii doradztwa zawodowego i organizacji, trener umiejętności psychospołecznych. Obecnie adiunktka w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz specjalistka ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier Uniwersytetu Łódzkiego.

Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, elastycznych form zatrudnienia, marki pracodawcy, kompetencji na rynku pracy. Współpracowała przy realizacji kilkunastu projektów naukowych i edukacyjnych, w tym finansowanych z programów Erasmus+ i NCN w obszarze rynku pracy, przedsiębiorczości, edukacji. Obecnie bierze udział w pracach zespołu projektowego Science Hub UniLodz (MEiN).

W ostatnich latach zrealizowała następujące projekty badawcze:

 • "Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec samozatrudnionych ekonomicznie zależnych i pracowników etatowych” w ramach konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (Grant dla młodych badaczy) na Uniwersytecie Łódzkim (2021-2023)
 • "Marka pracodawcy w perspektywiesamozatrudnionych ekonomicznie zależnych i pracowników etatowych" w ramach konkursuMiniatura NCN (2021-2022)
 • "Kluczowe kompetencje na rynku pracy wperspektywie studentów uczelni wyższych” w ramach Grantów dla młodych naukowców, WydziałEkonomiczno-Socjologiczny UŁ (2020 r.)

Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i doradztwo z obszaru kompetencji miękkich, planowania kariery zawodowej i przedsiębiorczości. Posiada także doświadczenie w realizacji coachingu kariery, a także w tworzeniu indywidualnych planów rozwoju, programów i narzędzi szkoleniowych.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe:

 • niestandardowe formy zatrudnienia,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • kompetencje na rynku pracy,
 • zmiany na rynku pracy,
 • psychologia pracy,
 • przedsiębiorczość,
 • marka pracodawcy,
 • kariera zawodowa.

KONTAKT I DYŻURY

p. F 027: 42-635-50-41

Rewolucji 1905 r. 37/39 pokój: F027 90-214 Łódź

Dyżury

środa: 16:30-18:00 środa, g. 16:30-18:00, WES, p. F 27. MS Teams: teams.microsoft.com/l/channel/19%3ax5yTdXKZ5AE8tFdnNxuxTJ4tO1aVF9DMW8Fph4TI6XA1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny

tel: 42-665-53-93

Lumumby 14 pokój: 5 91-404 Łódź