PROFIL PRACOWNIKA: Agata Matuszewska-Kubicz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • realizacja badań naukowych z obszaru rynku pracy i zarządzania zasobami ludzkimi (m.in. kompetencje przyszłości, zmiany na rynku pracy, marka pracodawcy)
 • udział i koordynowanie projektów naukowo-badawczych
 • upowszechnianie wyników badań w postaci artykułów i publikacji naukowych
 • udział w konferencjach naukowych
 • przygotowywanie i realizacja zajęć dydaktycznych z obszaru m.in. kompetencji miękkich, planowania kariery zawodowej, przedsiębiorczości, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii pracy
 • działalność organizacyjna na rzecz katedry, instytutu i wydziału

 • prowadzenie indywidualnego doradztwa ds. przedsiębiorczości dla studentów/-tek UŁ
 • projektowanie i realizacja szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy
 • wsparcie w zakresie tworzenia modelu biznesowego i biznes planu
 • informowanie o instytucjach otoczenia biznesu wspierających przedsiębiorczość oraz możliwościach uzyskania wsparcia finansowego dla planowanej działalności gospodarczej
 • projektowanie i realizacja szkoleń z obszaru kompetencji miękkich

BIOGRAM

dr Agata Matuszewska-Kubicz - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, magister psychologii doradztwa zawodowego i organizacji, trener umiejętności psychospołecznych. Obecnie adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz specjalistka ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier Uniwersytetu Łódzkiego.

Autorka kilkunastu publikacji naukowych z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, marki pracodawcy, kompetencji na rynku pracy. Brała udział w realizacji kilku projektów naukowych, w tym finansowanych ze środków NCN. Obecnie koordynuje projekt badawczy „Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec samozatrudnionych ekonomicznie zależnych i pracowników etatowych” w ramach konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (Grant dla młodych badaczy) na Uniwersytecie Łódzkim.

Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i doradztwo z obszaru kompetencji miękkich, planowania kariery zawodowej i przedsiębiorczości. Posiada także doświadczenie w realizacji coachingu kariery, a także w tworzeniu indywidualnych planów rozwoju, programów i narzędzi szkoleniowych.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • kompetencje na rynku pracy,
 • zmiany na rynku pracy,
 • psychologia pracy,
 • przedsiębiorczość,
 • marka pracodawcy,
 • kariera zawodowa.

KONTAKT I DYŻURY

p. F 027: 42-635-50-41

Rewolucji 1905 r. 37/39 (Katedra Pracy i Polityki Społecznej) pokój: F027 90-214 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 16:00-17:30 pon. godz. 16:00-17:30, p. F27 Konsultacje online: teams.microsoft.com/l/team/19%3ax5yTdXKZ5AE8tFdnNxuxTJ4tO1aVF9DMW8Fph4TI6XA1%40thread.tacv2/conversations

tel: 42-665-53-93

Lumumby 14 (Biuro Karier) pokój: 5 91-404 Łódź