Katedra Pracy i Polityki Społecznej

Opis zadań

Badania prowadzone w Katedrze cechuje kompleksowe ujęcie problemów pracy z uwzględnieniem wszystkich szczebli decyzyjnych (podmiotów), aspektów przestrzennych, ekonomicznych oraz społeczno-psychologicznych. Katedra ma również duże doświadczenie w pracach eksperckich i konsultacyjnych na rzecz przedsiębiorstw, zarówno dużych jak i należących do sektora MSP.

W obrębie szeroko zakrojonych badań wyodrębnić można cztery główne kierunki:

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (szczebel mikro)
  • Rynek pracy
  • Zbiorowe stosunki pracy.
  • Polityka społeczna.

Dane kontaktowe

Katedra Pracy i Polityki Społecznej

  • Rewolucji 1905 r. 37/39 90-214 Łódź
tel: 48-426-35-52 e-mail: www: http://www.kpips.uni.lodz.pl/

Skład osobowy