PROFIL PRACOWNIKA: Monika Gzik

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych m.in. prawo gospodarcze, regulacje prawne w logistyce, prawo zatrudnienia
  • prowadzenie badań naukowych,
  • publikacja wyników badań naukowych i ich popularyzacja,
  • udział i koordynowanie projektów naukowych
  • działalność na rzecz rozwoju kadry naukowej,
  • działalność organizacyjna na rzecz Katedry, Instytutu i Wydziału,
  • współpraca z otoczeniem uczelni.

BIOGRAM

Prawniczka i ekonomistka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim. Uczestniczyła w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim problematykę rynku pracy i prawa pracy.

KONTAKT I DYŻURY

Rewolucji 1905 r. 37/39 pokój: F27 90-214 Łódź

Dyżury

środa: 18:30-20:00 Konsultacje stacjonarne w semestrze letnim 2023/2024 - pokój F27. Konsultacje zdalne - po uprzednim umówieniu mailowym: monika.gzik@uni.lodz.pl