PROFIL PRACOWNIKA: Małgorzata Dzimińska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim, m.in.:
  • Leading Project Teams
  • Communication in Project Teams
  • Leading Research Teams
  • Design Thinking
  • Fact-Based Decision-Making
  • Creativity in Business and Personnel Activities
  • Podstawy Komunikacji Społecznej
  • Zarządzanie Rozwojem Osobistym
  • Psychospołeczne Aspekty Kompetencji Menedżerskich
 • prowadzenie badań naukowych, publikacja wyników badań naukowych z obszaru zarządzania edukacją, szkolnictwem wyższym, zarządzaniem projektami, nauką obywatelską, komunikacją naukową,
 • udział w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą,
 • udział w projektach naukowo-badawczych i dydaktycznych oraz publikacja wyników badań (aktualna lista publikacji)
 • działalność organizacyjna na rzecz katedry, instytutu i wydziału

Dr Małgorzata Dzimińska pełni obecnie również funkcję kierownika projektu badawczego pod nazwą Science Hub UŁ https://www.sciencehub.uni.lodz.pl/

BIOGRAM

Małgorzata Dzimińska pracuje jako adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Posiada tytuł doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki nadany przez Pedagogium - Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie oraz tytuł magistra filologii angielskiej nadany przez Uniwersytet Łódzki. Studiowała również komunikację międzykulturową na Uniwersytecie w Tampere i zarządzanie projektami na Uniwersytecie Harvarda.

Po zakończeniu pracy w międzynarodowym biznesie, w 2017 r. powróciła do Akademii. Prowadzi następujące kursy w języku angielskim: Advanced Communication, Project Management, Leadership i Design Thinking. Małgorzata Dzimińska jest doświadczonym kierownikiem projektów. Od 2000 roku zarządza i współpracuje przy międzynarodowych projektach zarówno dla biznesu, jak i dla uczelni. Jest certyfikowanym Project Management Professional (PMP), Managerem (Podyplomowe Studia Menedżerskie) oraz Moderatorem Design Thinking. Obecnie prowadzi projekt Science Hub UŁ mający na celu popularyzację badań zaangażowanych społecznie wśród studentów, kadry akademickiej i partnerów zewnętrznych: www.sciencehub.uni.lodz.pl

Publikuje w międzynarodowych czasopismach, prezentuje na konferencjach i aktywnie współpracuje w międzynarodowych zespołach badawczych.Jest członkiem Society for Research into Higher Education (SRHE) oraz European Higher Education Society (EAIR).


ZAINTERESOWANIA

Główne zainteresowania badawcze koncentrują się na zarządzaniu szkolnictwem wyższym, budowaniu kultury jakości i innowacji w środowisku akademickim, komunikacji naukowej i badaniach zaangażowanych społecznie.

OSIĄGNIECIA

Aktualna lista publikacji jest dostępna na stronie google scholar

Kierownik Projektu Science Hub UŁ https://www.sciencehub.uni.lodz.pl/ Czas trwania projektu:3.10.2022-3.10.2024

Zrealizowane projekty badawcze:

CONCISE (Communication role in creation of perceptions and beliefs of EU Citizens about Science) https://concise-h2020.eu/. Projekt finansowany z programu UE Horyzont 2020, Czas trwania projektu: 1.12.2018 – 31.01.2021. Prace badawcze ukierunkowane na tematy związane z komunikacją naukową, badaniami społecznymi opartymi na partycypacji oraz rolą uczelni w rozwoju komunikacji naukowej.

Uniwersytet Idealny - perspektywa studentów. Projekt finansowany przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ ukierunkowany na skonstruowanie modelu uniwersytetu idealnego w opinii studentów. Obejmował przeprowadzenie 12 grup fokusowych z 63 badanymi w 2021 roku.

Uniwersytet Idealny - perspektywa pracowników. Projekt finansowany przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ ukierunkowany na skonstruowanie modelu uniwersytetu idealnego w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych. Obejmował przeprowadzenie 12 grup fokusowych z 49 badanymi w 2022 roku.

KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

wtorek: 16:00-17:30 tiny.pl/dmmmg