11 marca, 2021 r.

Granty IDUB #UniLodz – suplementy diety a metale ciężkie

Granty IDUB #UniLodz – suplementy diety a metale ciężkie

fot. źródło prywatne

Konkursy IDUB to kilkaset wniosków aplikacyjnych na projekty naukowe, konkurs o nagrodę Rektora dla wybitnych badaczy, możliwość zatrudnienia kilkudziesięciu utytułowanych naukowców z zagranicy na większości wydziałów UŁ. Jednym z finansowanych projektów jest projekt dr Karoliny Sipy z Wydziału Chemii UŁ, która w ramach Grantu dla młodych badaczy zajmie się analizą suplementów diety pod kątem metali ciężkich.


Spożycie suplementów diety w Polsce w ostatnich latach znacząco wzrosło. Ich stosowanie uzupełnia codzienną dietę w niektóre składniki mineralne i witaminy. Suplementy diety, obok cennych witamin i minerałów, zawierają często różnego rodzaju składniki pochodzenia roślinnego, które mogą być zanieczyszczone metalami ciężkimi.


Większość konsumentów uważa suplementy za środki bezpieczne, a ich powszechna dostępność wywołuje przekonanie, że można je przyjmować bez ograniczeń. Tymczasem niewłaściwe i nieuzasadnione stosowanie suplementów diety, brak rzetelnej informacji dotyczącej przeciwwskazań do ich stosowania, a także nadmierne spożycie tych produktów mogą być przyczyną poważnych konsekwencji zdrowotnych.


- Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowia konsumenta oraz wzrastający popyt na suplementy diety, celem mojego projektu jest podjęcie wyzwania analitycznego, które obejmuje śladową analizę (wykrywanie) metali ciężkich w wybranych produktach żywnościowych. W tym celu opracuję oraz zastosuję tanie i proste w obsłudze czujniki elektrochemiczne - tłumaczy dr Karolina Sipa.


I dodaje:


- Chodzi o wytworzenie narzędzi analitycznych, które zapewnią jakość i dokładność badań porównywalną z komercyjnie stosowanymi metodami, które wymagają kosztownego sprzętu i fachowego personelu obsługującego. Elektroanaliza charakteryzuje się niską ceną eksperymentów oraz niezbędnej aparatury, kompaktowością, niezawodnością procedur pomiarowych (pozwalających na szybkie i często selektywne wykrywanie analitu nawet w próbkach o skomplikowanym składzie chemicznym).


Niezbędna wiedza dla konsumenta


Założeniem projektu jest uzyskanie wiedzy, czy faktycznie w suplementach diety możemy znaleźć metale ciężkie ewentualnie w jakim stężeniu, czy w ogóle ich nie ma. Na opakowaniach suplementów nie ma wzmianek o ich zawartości. Niemniej jednak, zawartość tych związków jest ściśle regulowana przez normy europejskie, które definiują najwyższe dopuszczalne poziomy metali ciężkich w środkach spożywczych.


- Niejednokrotnie spotkałam się z tym, że pomimo, że ulotka głosi, że dawka dzienna to 1 lub 2 tabletki, ludzie łykają ich więcej myśląc, że będą zdrowsi. Niestety takie podejście ma wiele osób. A co, jeśli okaże się, że ta 1 lub 2 tabletki zawierają ilość metali ciężkich optymalną, a każda następna tabletka zwiększa tą ilość w naszym organizmie? Nie od dzisiaj wiadomo, że metale ciężkie są toksyczne i mogą powodować raka. Chciałabym zwiększyć świadomość w tej kwestii – kontynuuje dr K. Sipa.


Rozwój chemii


W ramach projektu zostaną opracowane nowe sensory, które poddane będą dokładnej charakterystyce przy zastosowaniu szeregu metod m.in. spektroskopowych, mikroskopowych oraz elektrochemicznych.


- Uzyskane wyniki przyczynią się do rozwoju chemii w sensie ogólnym, a także dostarczą ogrom wiedzy z zakresu chemii syntetycznej, materiałowej i analitycznej. Proponowane rozwiązania wyznaczają nową ścieżkę rozwoju materiałów funkcjonalnych. Co więcej, opracowane sensory mogą aspirować do zastosowań analitycznych (może nawet komercyjnych) w sektorze medycznym - dodaje badaczka.


Projekt badawczy „Platformy elektroanalityczne na bazie funkcjonalizowanych mezoporowatych warstw krzemionki w analizie suplementów diety pod kątem metali ciężkich” koordynowany przez dr Karolinę Sipę w ramach Grantu dla młodych badaczy (konkurs Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza).


dr Karolina Sipa – adiunkt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, zatrudniona w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej od 2019 roku. Ukończyła studia licencjackie (kierunek: chemia, specjalność: analityka chemiczna, 2010), magisterskie (kierunek: analityka chemiczna, 2015) oraz studia doktoranckie (2019) na Wydziale Chemii UŁ. Jej badania naukowe są głównie skoncentrowane na opracowaniu nowych czujników elektrochemicznych i wykorzystaniu ich w analizie różnych substancji biologicznie czynnych. Ponadto dr Sipa zajmuje się wytwarzaniem materiałów w procesach wspomaganych elektrochemicznie. Dr Karolina Sipa jest współautorką 12 oryginalnych publikacji naukowych z listy filadelfijskiej. W trakcie studiów doktoranckich odbyła 7 krótkich staży naukowych (do 30 dni) w zagranicznych ośrodkach badawczych m.in. w Słowenii, Austrii, Czechach, Serbii. W roku 2020 została laureatką Stypendium Rządu Francuskiego (BFG) i odbyła 2-miesięczny staż typu post-doc (2020) w prestiżowym laboratorium naukowo-akademickim będącym jednostką mieszaną University of Lorraine (Francja) oraz National Centre for Scientific Research (Francja). Dodatkowo, dr Sipa została laureatką m. in. Nagrody Rektora UMCS zespołowej II stopnia za osiągnięcia naukowo–badawcze w 2017 roku, Nagrody Rektora UŁ zespołowej za szczególne osiągnięcia naukowo–badawcze w obszarze nauk ścisłych finansowanych z funduszu spójności za cykl publikacji opublikowanych w 2017 i 2018 roku oraz zdobyła Wyróżnienie Rektora UŁ za wybitną działalność doktorancką na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego w roku 2019 roku.


I edycja konkursu IDUB UŁ – podsumowanie

Granty IDUB UniLodz – badania o formach zatrudnienia w Polsce
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Tekst: dr Karolina Sipa z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Jak uczyć o zrównoważonym rozwoju? – komentarz WZ UŁ
Następna wiadomość Metafora, symbol, ekspresja – wystawa grafik w CK UŁ