25 marca, 2021 r.

Granty IDUB #UniLodz - zdania odrębne w orzecznictwie podatkowym ETPCz

Granty IDUB #UniLodz - zdania odrębne w orzecznictwie podatkowym ETPCz

fot. archiwum prywatne z 2018 r.

Za nami podsumowanie pierwszej edycji konkursu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza UŁ. Zaczęliśmy prezentować poszczególne projekty, o których można przeczytać na stronie Uczelni. Dr Patryk Kowalski z Wydziału Prawa i Administracji UŁ w ramach Grantu dla młodych badaczy zajmie się zagadnieniem zdań odrębnych składanych od wyroków Izby i Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz, Trybunał) w sprawach podatkowych w latach 1960–2020.


I edycja konkursu IDUB UŁ – podsumowanie


Zdanie odrębne jest to uprawnienie przysługujące sędziemu ETPCz, który podczas głosowania nad wyrokiem zagłosował inaczej niż reszta składu orzekającego. Może on ujawnić powyższy fakt poprzez złożenie swojego stanowiska na piśmie wraz z uzasadnieniem, które zamieszcza się pod wyrokiem.


- Zdania odrębne pełnią wiele istotnych funkcji: funkcję gwarancyjną - ujawniają rozbieżności interpretacyjne przy stosowaniu prawa przez Państwa-Strony i mogą wpływać na jakość jego stanowienia, funkcję informacyjną - strony postępowania i inne podmioty mają możliwość zapoznania się z argumentacją przeciwną od orzeczenia oraz funkcję dokumentacyjną - pozwalają Wielkiej Izbie Trybunału odnieść się do argumentów wyrażonych w zdaniu odrębnym rozpoznając ponownie sprawę. Pomimo ważnych funkcji jakie pełnią, zdania odrębne w tym kontekście nie były dotychczas przedmiotem szerokiego zainteresowania zagranicznej i polskiej doktryny prawa – tłumaczy dr P. Kowalski.


I dodaje:


- Przyjąłem jeden zasadniczy cel badawczy o charakterze poznawczym jakim jest analiza instytucji zdań odrębnych w praktyce Trybunału w sprawach podatkowych. Efektem badań będzie recenzowana publikacja w języku angielskim o zasięgu międzynarodowym, czynny udział w co najmniej jednej międzynarodowej konferencji naukowej, złożenie wniosków o finansowanie w instytucjach krajowych i międzynarodowych.


Ponadto potencjalnymi grupami odbiorców zainteresowanymi wynikiem badań będą przedstawiciele nauki, ale także i praktycy prawa, w szczególności sędziowie sądów administracyjnych i profesjonalni pełnomocnicy reprezentujący jednostki przed ETPCz.


Tytuł projektu w ramach Grantu dla młodych badaczy: „Zdania odrębne w orzecznictwie podatkowym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”.


dr Patryk Kowalski: doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Do jego zainteresowań naukowych należą: stosowanie prawa podatkowego przez sądy administracyjne, konstytucjonalizacja prawa finansowego, empiryczna metoda badania prawa finansowego.


Granty IDUB #UniLodz – badania o formach zatrudnienia w Polsce

Granty IDUB #UniLodz – suplementy diety a metale ciężkie

Granty IDUB #UniLodz – badania i praca z osobami bezdomnymi
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Tekst: dr Patryk Kowalski, Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa i Administracji UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Dr D. Kaczorowska-Spychalska w międzynarodowej radzie CET [ENG. VER]
Następna wiadomość ​#osiędbanie na wiosnę! Warsztaty ACW