10 lutego, 2021 r.

I edycja konkursu IDUB UŁ – podsumowanie

I edycja konkursu IDUB UŁ – podsumowanie

fot. UŁ

Kilkaset wniosków aplikacyjnych na projekty naukowe, konkurs o nagrodę Rektora dla wybitnych badaczy, możliwość zatrudnienia kilkudziesięciu utytułowanych naukowców z zagranicy na większości wydziałów UŁ – to tylko niektóre dobre wieści z podsumowania pierwszego wewnętrznego konkursu UŁ Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Przypomnijmy, że do rozdysponowania było 8 000 000 PLN, na działania wspierające naukę, dydaktykę i rozwój naszej Uczelni. Wszelkie planowane działania miały również wspierać umiędzynarodowienie uczelni. Część zgłoszeń w I konkursie IDUB UŁ jest jeszcze analizowana, wszelkich informacji udziela Centrum Nauki UŁ.


Wsparcie dla wszystkich grup badaczy


W I konkursie IDUB UŁ przewidziano granty zarówno dla młodych, jak i doświadczonych badaczy. Tylko w tych dwóch kategoriach wpłynęło ponad 230 aplikacji, z czego dofinansowanie, na przeszło 2 000 000 PLN, otrzyma 57 z nich.


- Naszym priorytetem, jako badaczy, powinno być ciągłe wzmacnianie poziomu naukowego uczelni i temu te projekty mają przede wszystkim służyć. Bardzo się cieszę z tak dużego zainteresowania, to pokazuje, że jest w nas bardzo duży potencjał. Widać wyraźnie, że taki konkurs był bardzo potrzebny, wszystkim grupom naukowców. Życzę owocnych i satysfakcjonujących badań – mówi prof. E. Żądzińska, Rektor UŁ.


Najwięcej projektów z dofinansowaniem znalazło się na Wydziałach: Biologii i Ochrony Środowiska oraz Chemii. Oprócz nich, w tej kategorii, badania zrealizują naukowcy z Wydziałów: Prawa i Administracji, Filologicznego, Matematyki i Informatyki, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Nauk Geograficznych oraz Nauk o Wychowaniu.


Zespoły badawcze i niezbędna aparatura


Kolejny z konkursów IDUB - Granty za granty - miał na celu wyróżnienie zespołów badawczych Uniwersytetu Łódzkiego najefektywniej pozyskujących projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych w dowolnej dyscyplinie nauki. Tutaj rekordowej wysokości nagrodę otrzymał zespół prof. Michała Bijaka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.


Aż 4 nagrody w tym konkursie powędrowały z kolei do naukowców z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. Łączna suma tych nagród w I edycji IDUB UŁ to 150 000 PLN.


W ramach konkursu Granty aparaturowe złożono 40 wniosków, w tym 13 indywidualnych oraz 27 zespołowych. Konkurs pozostaje w fazie oceny, ale warte podkreślenia jest to, że , o dofinansowanie aplikowały między innymi wydziały o profilu humanistycznym. Budżety wszystkich aplikacji to przeszło 3 600 000 PLN.


Międzynarodowa współpraca i wymiana doświadczeń


Konkursy kierowane do zagranicznych naukowców: Junior Researcher in Residence, Advanced Researcher in Residence oraz Visiting Research Fellow, otworzą możliwość współpracy z UŁ wyróżniającym się badaczom spoza Polski.


Z aplikacji, które wpłynęły wyłania się ich bardzo bogaty dorobek publikacyjny i naukowy, co z pewnością zaprocentuje wymianą doświadczeń i dalszym rozwojem zarówno badań, jak i dydaktyki UŁ.


- Bez zwiększenia intensywności współpracy z badaczami z zagranicy nie możemy myśleć o skutecznym gonieniu światowej czołówki. To oczywiście jest wieloletni proces, ale te dwa konkursy to bardzo ważny krok na drodze do realizacji naszych najważniejszych celów – tłumaczy prof. Zbigniew Kmieciak, Prorektor ds. nauki UŁ.


Wewnętrzne konkursy badawcze Uniwersytetu Łódzkiego finansowane są w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla Uczelni, które przystąpiły do konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB). Uniwersytet Łódzki jako jeden z uczestników pierwszej edycji konkursu MNiSW - IDUB, otrzymał z MNISW dodatkowe środki na badania naukowe, które w formie subwencji będzie otrzymywał przez kolejnych 6 lat.


Doświadczeni naukowcy i młodzi badacze mogli ubiegać się o dofinansowania w ramach kilkunastu programów, zarówno w formie jednorazowych dofinansowań, jak i comiesięcznego wynagrodzenia. Więcej o konkursach IDUB na stronie.


W kolejnych miesiącach będziemy opisywać poszczególne projekty w ramach I konkursu IDUB UŁ. Wszystko będzie można znaleźć na stronie internetowej UŁ.Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Materiały: Centrum Nauki UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Legimi w Bibliotece UŁ - wypożyczaj i czytaj e-booki bez limitu
Następna wiadomość Jak rozwijamy relacje z Chinami? – książka UniLodz [ENG VER.]