28 października, 2019 r.

Doktor UŁ nagrodzona za pracę na temat bezdomności

Doktor UŁ nagrodzona za pracę na temat bezdomności

fot. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Doktor Małgorzata Kostrzyńska z Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego została laureatką konkursu im. prof. Elżbiety Tarkowskiej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nagrodziło naukowców, których badania dotyczą współczesnego ubóstwa oraz działań służących zwalczaniu tego zjawiska.


Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem przypada na dzień 17 października. Również tego dnia w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się uroczyste wręczenie nagród w 3. edycji tego konkursu.


Nagroda została przyznana w kategorii autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego ogłoszona w 2017 lub 2018 roku za książkę: Stowarzyszanie się „wykluczonych”. Przykład bezdomności, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.


- Celem konkursu nazwanego imieniem wybitnej polskiej socjolog jest pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o naturze współczesnego ubóstwa oraz inspirowanie i promowanie nowych metod przezwyciężania tych zjawisk w Polsce poprzez popularyzację szczególnego spojrzenia profesor Elżbiety Tarkowskiej na sytuację osób dotkniętych ubóstwem - mówi wiceminister Marcin Zieleniecki.Organizatorem konkursu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskim Towarzystwem Socjologicznym.Wcześniej książka została zauważona przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe i uzyskała we wrześniu br. Nagrodę im. Profesor I. Lepalczyk. Warto zaznaczyć, że dr Kostrzyńska oprócz pracy naukowej i prowadzenia badań nad problematyką bezdomności, jest również praktykiem.- Liczy się nasza chęć oraz gotowość do tego, żeby zauważyć, że coś się dzieje wokół nas, w tym otwartość na człowieka, potrzebującego naszej pomocy - tłumaczy dr Małgorzata Kostrzyńska.Doktor działa aktywnie w Centrum Innowacji Społecznych UŁ będąc, między innymi, koordynatorem ważnego projektu, Skrzynki Domni-Bezdomni.Każdy łodzianin może pomóc i wrzucić do specjalnych skrytek znajdujących się na Placu Barlickiego potrzebne produkty. Skrzynka stanowi pewnego rodzaju „łącznik” pomiędzy światem tych, którzy mają i chcą się dzielić, a tymi, którzy potrzebują i odważyli się o coś poprosić. Stąd nazwa „Domni-Bezdomni”.Więcej o Skrzynce: https://www.facebook.com/skrzynka.domnibezdomni/Kolejny projekt realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, który koordynuje dr Kostrzyńska, to Wystawa „Łódź (dla) Bezdomnych”.W zamyśle autorów wystawa ma być okazją do przyciągnięcia spojrzenia przechodniów, którym na co dzień zdarza się odwracać wzrok od osób w sytuacji bezdomności, i skierowania go tam, gdzie życzyliby sobie tego sami bezdomni. Ma pokazać szerokiej publiczności jak wygląda codzienność mieszkańców w sytuacji bezdomności i pomóc w lepszym zrozumieniu ich perspektywy.Wystawa fotografii jest pretekstem do spotkań uczestników projektu, osób bezdomnych z pedagogami i terapeutami. Da również możliwość do dalszej pracy z nimi, a w konsekwencji do wyjścia z bezdomności.


Więcej o wystawie


- Oprócz projektów pomocowych dla osób bezdomnych i wykluczonych, istotnym jest również budowanie sieci wsparcia dla wolontariuszy oraz obywateli zaangażowanych w działania społeczne – mówi dr Kostrzyńska.


O tym czym jest bezdomność, jak można mądrze pomagać czy warto się angażować dr Kostrzyńska opowiada w materiale wideo.
Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Tekst źródłowy: dr Małgorzata Kostrzyńska, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Nobel za wykrycie komórkowego sensora tlenu
Następna wiadomość Niepodległość w wydaniu katalońskim