31 maja, 2019 r.

Dr Małgorzata Kostrzyńska laureatką Nagrody im. Artura Rojszczaka

Dr Małgorzata Kostrzyńska laureatką Nagrody im. Artura Rojszczaka

fot. Maciej Andrzejewski, CP UŁ

Badaczka z Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ została tegoroczną laureatką Nagrody im. Artura Rojszczaka, którą przyznaje Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Nagroda jest przyznawana corocznie młodym doktorom (do 5 lat po otrzymaniu doktoratu), którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.Laureatka współpracuje z podmiotami (rządowymi i pozarządowymi) na rzecz budowania sieci współpracy, służącej wsparciu osób bez domu – członek Łódzkiego Partnerstwa w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności. Współpracuje również z reprezentantami świata nauki różnych dyscyplin, dbając o interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań, zapewniając różne perspektywy postrzegania (powołanie międzywydziałowego Centrum Innowacji Społecznych UŁ); jak również z organami miasta na rzecz projektowania systemowych rozwiązań bezdomności, w tym np. projekt Opracowanie modelu funkcjonowania Łódzkiego Centrum Usług Społecznych.Dzięki realizowanemu projektowi Skrzynka „Domni – Bezdomni” (przez trzy lata była koordynatorem akcji, aktualnie jest wolontariuszką) pracuje indywidualnie z bezdomnymi na rzecz zmiany. Nie tylko działa w kierunku integracji światów „domnych” i bezdomnych, ale zmiany percepcji bezdomnych. Skrzynka jest innowacyjnym narzędziem pracy z osobami bez domu, które laureatka promuje w środowiskach jako alternatywny sposób pracy. Skrzynka jest pretekstem do nawiązania współpracy, kompleksowego wsparcia, towarzyszenia osobom bez domu, dając konkretne efekty ich wychodzenia z bezdomności. Stwarza możliwość spotkania tych, którzy potrzebują pomocy z tymi, którzy nie są obojętni i chcą wspierać, otworzyć się na może nieznany dotąd świat bezdomności.Dr Kostrzyńska w roku 2014 obroniła pracę doktorską pt. ,,Proces stowarzyszania się w kontekście mieszanych sytuacji społecznych, na przykładzie bezdomności” na Wydziale Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim, za którą otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną (2015). Laureatka zrekonstruowała proces włączania w świat bezdomnych, oparty na mechanizmie reakcji społecznej i konsekwentnych jej zmianach tożsamościowych, przedefiniowaniu granic świata przeżywanego i zmianach granic uczestnictwa społecznego bezdomnych (podział „swoi” – „obcy”). Jego znajomość pozwala uniknąć ujednolicenia wsparcia. Dr Kostrzyńska ukazała upełnomocnionych bezdomnych, organizujących przetrwanie, zmotywowanych, wyspecjalizowanych. Taki obraz odsłania paradoksy pomocy, bardziej „uczącej bezradności”, niż motywującej; ujawnia potencjał bezdomnego.

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest przyznawana przez Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla upamiętnienia tragicznie zmarłego kolegi, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu - znakomitego filozofa i człowieka o wielkiej dobroci, wrażliwości oraz nieprzeciętnym podejściu do świata.
Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/Źródło: Fundacja Nauki Polskiej, Centrum Nauki UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Dyrektorzy Szkół Doktorskich UŁ wybrani
Następna wiadomość Wystawa fotografii pt. „Łódź (dla) Bezdomnych”