PROFIL PRACOWNIKA: Karolina Walczak-Człapińska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Realizacja zadań naukowo - badawczych i dydaktycznych

Popularyzowanie nauki

ZAINTERESOWANIA


- dręczenie rówieśnicze - kontekst personologiczny i procesualny

- profilaktyka szkolna

- mediacja dla nieletnich; mediacja rówieśnicza

- mobbing w środowisku pracy

- zaburzenia mowy dzieci i dorosłych

OSIĄGNIECIA

Walczak - Człapińska K. (2022). Moralne odłączanie się i empatia świadków dręczenia rówieśniczego. Szkoła Specjalna, 3, s. 193-205

Walczak - Człapińska K. (2020). Dziecko z niedokształceniem mowy o typie afazji – zarys problematyki. Szkoła Specjalna, 4, s.245-254

Dobińska G., Walczak - Człąpińska K. (2020). Metodologiczno‑etyczne aspekty prowadzenia badań fokusowych z udziałem przedstawicieli instytucjonalnego systemu wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym. W: Muller - Siekierska D., Ratkowska - Pasikowska J.,Walczak - Człapińska K.(red.). Rodzina w systemie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Muller - Siekierska D., Ratkowska - Pasikowska J.,Walczak - Człapińska K. (2020). Rodzina w systemie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Walczak - Człapińska K. (2019). Świadek wykluczenia w sytuacji bullyingu. Predyktory interwencji. Kultura i Edukacja, 123 (1), s. 142-157.

Walczak - Człapińska K. (2018). Świadek - kluczowy uczestnik dręczenia rówieśniczego. Rola czynników decydujących o podjęciu interwencji. Psychologia Wychowawcza, 56 (14), s. 93-106.

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 46/48 pokój: 214 B 91-408 Łódź

Dyżury

piątek: 12:00-14:00